Onderzoekt en verzamelt de geschiedenis van werk, werkenden en arbeidsverhoudingen wereldwijd

Schijfsma-Reydon archief

Brieven van een Javaanse prinses

Prinses Kaïda werd op 11 december 1893 geboren als dochter van de Javaanse vorst Notodirodjo. Notodirodjo liet al zijn kinderen, jongens zowel als meisjes, Europees onderwijs volgen en Kaïda werd opgeleid tot onderwijzeres op een Javaanse basisschool. Kaïda's brieven (1912-1916) aan haar Hollandse vriendin Kaatje in Leiden zijn het hoogtepunt van een collectie memoires, familie- correspondentie en - foto's die het IISG in 2004 verwierf: de collectie Schijfsma-Reydon.

Kaïda's brieven getuigen van haar wil tot onafhankelijkheid. Onderwijs is de sleutel tot een gelukkige toekomst. In maart 1914 schrijft ze:

'O wat zal dat een heele verlichting zijn als je met een diploma in je zak thuiskomt. Vooral voor ons Javaansche meisjes: met zo'n diploma ben je gewapend in de levensstrijd... ik moet je zeggen dat ik werkelijk plezier heb van mijn werk. Kon jij even zien hoe aardig en onbeschroom[d] de kindertjes, de meisjes vooral, buiten de lesen om me heen zitten. En dan ook nog de omgang onder elkaar.Geen adellijken bij adellijken, minderen bij hun gelijken; neen ze gaan alleen heel lief met elkaar om. Maar of die verhouding nog voort zal blijven bestaan, ook wanneer ze later menschen van positie zijn, dat is de groote vraag.

Tekst overgenomen uit: On the Waterfront - nieuwsbrief van de Vrienden van het IISG Issue 9 (pdf, 780 Kb).