Onderzoekt en verzamelt de geschiedenis van werk, werkenden en arbeidsverhoudingen wereldwijd

Browse website

Tijdens het terreurbewind van generaal Augusto Pinochet in Chili (1973-1990) groeide en bloeide de solidariteitsbeweging in Nederland als nooit tevoren. Met een militaire coup was op 11 september... [Afbeeldingenalbum]
Op 4 september 1970 had Salvador Allende de presidentsverkiezingen in Chili gewonnen. Met dit politieke feit begon een uniek sociaal en economisch experiment, dat over de hele wereld interesse wekte... [Afbeeldingenalbum]
Veertig jaar geleden werd de democratisch gekozen regering van Salvador Allende in Chili met een gewelddadige coup om zeep geholpen. De verontwaardiging was groot in Nederland en... [News]
De salpetermijnen in Chili waren berucht vanwege de miserabele arbeidsomstandigheden en de uitbuiting van de arbeiders. In december 1907 bezetten stakende mijnwerkers een school in de noordelijke... [Item of the Day]
Eind negentiende eeuw zorgden de bloeiende mijnindustrie, de openbare diensten en het toenemend aantal fabrieken in Chili voor de oprichting van arbeiderspartijen. De Partido Obrero Francisco Bilbao... [Item of the Day]
Op 4 september 1970 won Salvador Allende de presidentsverkiezingen in Chili. De drie jaren waarin Allende met een aantal partijen verenigd in de Unidad Popular regeerde, kenmerkten zich door een... [Item of the Day]
La Voz del Mar, (De Stem der Zee) is het blad van Chileense matrozen die zich hebben georganiseerd binnen de Industrial Workers of the World. Het verschijnt regelmatig met grote witte plekken op zijn... [Item of the Day]