Onderzoekt en verzamelt de geschiedenis van werk, werkenden en arbeidsverhoudingen wereldwijd

Posters

 • Aantal: c 125.00
 • Formaat: van 30x40 tot 200x600 cm.
 • Ontsluiting: alle posters zijn toegankelijk via de catalogus. Vul een land, organisatie, persoon of onderwerp in en 'poster'.
 • Raadpleging: Posters worden alleen voor tentoonstellingen uitgeleend. Originelen zijn alleen op afspraak te raadplegen op de studiezaal.
 • Reproductie: Het is mogelijk hoge resolutie scans te bestellen, zie de tarieven.

Enkele belangrijke collecties

Nederland

Politieke partijen en groeperingen:
SDAP, PvdA en verwante organisaties, Arbeiders Jeugdcentrale, VARA, SDVC, Nederlandse Arbeiders Sportbond.
CPH/CPN en verwante organisaties, ANJV en De Waarheid.
PSP; PPR; D'66; Groen Links; OSP; RSP; RSAP; talrijke kleine radikaal linkse partijen en groeperingen.
Anarchistische groepen, Provo en Kabouter.

Vakbeweging, arbeid:
Veel NVV, FNV en aangesloten bonden, daarnaast KAB/NKV, CNV, NAS en EVC. Akties en organisaties op het gebied van arbeidsvoorwaarden, werkgelegenheid, stakingen, arbeidsomstandigheden (affiche-archief Veiligheidsmuseum/NIA).

Diverse akties en onderwerpen:
Beweging voor Algemeen Kiesrecht; drankbestrijding; vrouwenbeweging; gezondheidszorg en maatschappelijk werk; organisaties voor hervorming van de abortuswetgeving; anti-monarchie; anti-racisme en organisaties voor de behartiging van de belangen van buitenlandse arbeiders.
Aktiegroepen en organisaties rond wonen en kraken (oa. uit coll. Staatsarchief); politie en justitie; onderwijs en studenten, o.a. veel ASVA, bezettingen Maagdenhuis, SVB; milieu; kernenergie (o.a. akties rond Kalkar, Borssele en Doodewaard); vredesbeweging (o.a. IAMV, NAOR, IKV), antimilitarisme (o.a. Onkruit, dienstweigering) en kernwapens (Stop de Neutronenbom, demonstraties tegen plaatsing kruisraketten 21-11-1983 en 29-10-1983).
Internationale solidariteit, o.a. landengroepen en akties rond Zuid- en Midden-Amerika, anti-apartheid en Zuidelijk Afrika, Vietnam, Indonesië, collectie Amnesty Nederland.
Alternatieve cultuur, strijdcultuur (theatergroep Proloog, Cineclub Vrijheidsfilms), jongerencultuur (affiche-archieven jongerencentra Paradiso, De Melkweg, Oktopus, coll. Max Kisman).
Jaren '60/'70 affiches uit collectie CSD, veel alternatieve cultuur,tegencultuur,jeugdcultuur, Provo, Kabouters, inheemse volkeren.
Nederlandse persreclame uit collectie Persmuseum.

Algemeen:
Europese negentiende- en vroeg twintigste-eeuwse anarchistische en socialistische beweging, Europese sociaal-democratie tussen de wereldoorlogen (partijen en onder- en neven-organisaties. Na-oorlogse linkse partijen, radikaal socialistische, communistische, anarchistische groeperingen. Vakbeweging, vrouwenbeweging, vredesbeweging, studentenbeweging, internationale solidariteitscomités (o.a. rond Vietnam, Latijns-Amerika, Zuid-Afrika, Amnesty Int). Aktiegroepen en organisaties rond milieu, discriminatie en racisme, buitenlandse arbeiders, huisvesting.

Per land:

 • Angola: MPLA.
 • Argentinië: Partido Socialista jaren '20-'30.
 • Australië: Aborigines, anti-kernwapens en -kernenergie jaren '80.
 • België: Belgische Werklieden Partij, Belgische Socialistische Partij, Alternative Libertaire, vakbeweging, arbeidsomstandigheden.
 • Chili: linkse partijen 1971-1973 en in ballingschap jaren '70-'80.
 • China: veel uit de periode van de Culturele Revolutie en de jaren '70-'80 (collectie Stefan R. Landsberger).
 • Cuba: Partido Comunista, ICAIC en OSPAAAL jaren '60-'70.
 • Duitsland tot 1940: SPD, VSPD, USPD, KPD en centrum en rechtse partijen, FAUD, Ruhrkwestie, Saarplebiszit.
 • BRD vanaf 1945: SPD, Grünen, Alternative Liste, Demokratische Sozialisten, KPD, DKP en talrijke andere communistische partijen vanaf 1945, Deutsche Gewerkschafts Bund en aangesloten bonden, akties rond politie, justitie, beroepsverboden en persoonsregistratie, radikalen/autonomen en solidariteit met Baader-Meinhof, RAF etc., krakers, vrouwen, vredesbeweging, Klaus Staeck/Edition Staeck.
 • DDR 1945-1989: politieke partijen in de Sovjet-zone 1945-1946, eerste vrije verkiezingen 1990.
 • Engeland: socialisme 19de eeuw, Labour Party vanaf 1910, Revolutionary Communist Party, anarchisten, Campaign for Nuclear Disarmament, Anti Nazi League, Anticopyright Network.
 • Frankrijk: revolutie 1848, Commune 1870-1871, Parti Ouvrier, SFIO/Parti Socialiste vanaf 1906, PCF vanaf 1924, PSU en vele andere radikaal linkse partijen, Candidature Juquin 1988, anarchisten vanaf 1889 en Fédération Anarchiste vanaf 1946, CGT vanaf jaren '30, CFDT, CGT-FO, akties tegen racisme en discriminatie, Mouvement contre le Racisme et pour l'Amitié entre les Peuples, vredesbeweging jaren '30 en vanaf jaren '70, akties Spanje jaren '30, revolutie Mei '68
 • Italië: PSI, PCI jaren '70, Federazione Anarchica Italiano en andere anarchistische groeperingen.
 • Japan: vakbeweging rond 1990.
 • Koerden/Kurdistan: bevrijdingsbeweging vanaf jaren '70.
 • Mexico: Partido Laborista Mexicano jaren '20.
 • Mozambique: Frelimo.
 • Nicaragua: FSLN 1979-1985, alfabetiseringskampagnes en overheidspropaganda vanaf 1980.
 • Oostenrijk: zeer veel SDAP Deutsch-Österreichs v.a. 1913-1933 en vanaf 1946, anarchisten jaren '20.
 • Palestijnen/Palestina: PLO (collectie Jan van Keulen).
 • Portugal: MFA, politieke partijen en vakbeweging rond de Anjerrrevolutie.
 • El Salvador: FMLN 1981-1982.
 • Sovjet-Unie: affiches van staats-uitgeverijen voornamelijk uit periodes rond 1920, rond 1930 en jaren '70-'80.
 • Spanje: linkse organisaties en organen van de Republikeinse regering tijdens de Burgeroorlog 1936-1938, talrijke socialistische en communistische partijen jaren '70-'80, CCOO en CNT; bezetting(en) universiteit Barcelona 1971.
 • Tsjechoslowakije: Kommunistische Partij, Burgerforum, eerste vrije verkiezingen en nieuwe partijen ca. 1990.
 • Turkije: TKP, TKP-ML en talrijke linkse organisaties jaren vanaf '70, D SK en aangesloten vakbonden.
 • Verenigde Staten: Black Panthers, studentenrevolte Berkeley.
 • Zuid-Afrika: ANC, eerste non-raciale verkiezingen 1994.

Internationale organisaties:
Arbeidersbeweging: International Socialist Workers and Trade Union Congress 1896. Socialist International vanaf 1957. International Labour Olympiad en Sozialistische Arbeiter-Sport-Internationale 1925-1935. Internationale Situationiste. Allgemeiner Jüdischer Arbeiter-Bund in Midden-Europa begin 20ste eeuw.
Vakbeweging: IFTU/ICFTU jaren '20 en vanaf jaren '70, EVV, CLAT en aangesloten organisaties. International Labour Office.
Vredesbeweging: War Resisters' International, World Peace Council, Fax Posters Against Nuclear Testing.
Jeugdbeweging: IUS, WFDY, World Festival of Youth and Students 1947-1989, OCLAE.
Internationale solidariteit: International Red Help, Amnesty International, UNO, UNESCO, 68-delige afficheserie over 200 jaar rechten van de mens 1989.