Onderzoekt en verzamelt de geschiedenis van werk, werkenden en arbeidsverhoudingen wereldwijd

Browse website

In het spectrum van archieven en collecties van het IISG neemt de anti-oorlogs-beweging een grote plaats in. De massale aanwezigheid van archieven van de vredesbeweging is eenvoudig te verklaren... [Collection guide]
In de jaren zestig van de vorige eeuw voerden de Verenigde Staten een oorlog in Indochina en vooral in Vietnam. In de jaren rond 1970 was de anti-oorlogsbeweging op zijn hoogtepunt. Ook... [Collection highlight]
Op 24 september 2003 werd het Totaalweigerarchief officieel aan het IISG overgedragen. Dit is een bijzondere verzameling archiefmateriaal van en over totaaldienstweigeraars na 1970.Totaalweigeraars... [Collection highlight]
Onlangs heeft het IISG een grote en kleurrijke collectie binnengekregen en geordend over de verzetsbeweging binnen het Amerikaanse leger in Vietnam. Tijdens de Vietnamoorlog deserteerden ongeveer 50,... [News]
Het leek de Bond voor Dienstweigeraars (BVD) een goed idee zich te profileren tijdens een voettocht van de eerbiedwaardige vredesorganisatie Pax Christi. Op 4 november 1967 trad de Bond aan, net drie... [Item of the Day]
Al voor de Eerste Wereldoorlog was in de Franse koloniën in Afrika de dienstplicht ingevoerd. In tegenstelling tot de Britten stuurden de Fransen vanaf 1915 de Afrikaanse dienstplichtigen ook naar... [Item of the Day]
Op 5 oktober 1850 riep de goeverneur van Aleppo, in het huidige Syrië, alle jonge mannen tussen 20 en 25 op voor de dienstplicht in het Ottomaanse leger. De volgende avond bestormden inwoners van de... [Item of the Day]
Pacifisten in Nieuw Zeeland leidden tijdens de tweede wereldoorlog een illegaal en ondergronds bestaan. De eerste bovengrondse aflevering van de New Zealand Christian Pacifist van oktober 1945 bevat... [Item of the Day]
Harold Bing (1897-1975) weigerde in 1916 dienst als gewetensbezwaarde en moest daarvoor drie jaar in Winchester achter de tralies. De jongen mocht zijn familie eens in de twaalf weken een lange brief... [Item of the Day]
Op 1 februari 1996 werd in Nederland de opkomstplicht voor het leger opgeschort. De facto kwam daarmee een einde aan de dienstplicht en daarmee ook aan het dienstweigeren. De eerste dienstweigeraar... [Item of the Day]