Onderzoekt en verzamelt de geschiedenis van werk, werkenden en arbeidsverhoudingen wereldwijd

Bruikleen voor tentoonstellingen

Het is mogelijk om documenten in bruikleen te krijgen ten behoeve van tentoonstellingen, mits de expositieruimte voldoet aan de gebruikelijke museale klimatologische eisen.

Voor het lenen van documenten wordt een tentoonstellingsvergoeding in rekening gebracht. De bruikleennemer regelt en is verantwoordelijk voor het transport en de verzekering. De kosten hiervan zijn voor rekening van de bruikleennemer.
Het IISG maakt een bruikleenovereenkomst op en geeft vooraf de te verzekeren waarde aan.
Verzoeken voor bruikleen dienen minimaal zes weken voor opening van de expositie ingediend te worden. Voorwaarden voor bruikleen.

Uitzonderingen

Fotografisch materiaal en video- en audiocassettes worden in het algemeen niet uitgeleend.
Er bestaat echter de mogelijkheid reproducties te laten vervaardigen.

Tarieven voor het tentoonstellen van documenten

Archivalia en beeldmateriaal

Voor archiefmateriaal, boeken, brochures en verschillende soorten beeldmateriaal wordt een tentoonstellingsvergoeding per document in rekening gebracht:

per document€ 40,- per stuk

 

Inlijstkosten voor affiches

 

Affiches worden uitsluitend ingelijst uitgeleend.
Affiches worden geleverd in een frame van perspex (2-3 mm dik) en zuurvrij museumkarton, rondom dicht getaped met transparante tape, zie afbeelding 1 hierboven.
Let op: prijzen zijn exclusief de tentoonstellingsvergoeding.


tot 50x35 cm

tot 70x50 cm

tot 100x70 cm

tot 125x85 cm
groter dan
125x85 cm
€ 35,- per stuk€ 45,- per stuk€ 55,- per stuk€ 75,- per stukop aanvraag

 

Affiches

Affiches worden geleverd in een frame van perspex (2-3 mm dik) en zuurvrij museumkarton, rondom dicht getaped met transparante tape, zie afbeelding 1.

De bruikleennemer is verantwoordelijk voor de methode van ophangen, bijvoorbeeld in een op maat gemaakte wissellijst of ingeklemd tussen hoekspijkertjes. Het IISG vervaardigde frame dient hierbij in tact te blijven.

In overleg is het mogelijk om het frame van perspex en museumkarton te laten voorzien van gaatjes, zie afbeelding 2.

De kosten van framen, verzendklaar maken et cetera worden doorberekend aan de bruikleennemer.

voor vragen: neem contact op met vraag@iisg.nl