Onderzoekt en verzamelt de geschiedenis van werk, werkenden en arbeidsverhoudingen wereldwijd

Browse website

De publicist-journalist Herman Keppy vond in de zomer van 2001 ergens op een volgestouwde zolder in Alkmaar twee reiskoffers. Ze bevatten de fotocollectie en de persoonlijke papieren van Wim... [Afbeeldingenalbum]
'Leerdam' en 'glas' horen bij elkaar, dat weet iedereen in Nederland. De geschiedschrijving over de glasfabricage echter is tot op heden vrij mager. In maart 2004 kreeg het IISG anderhalve meter... [Collection highlight]
Afscheidsfoto gemaakt in 's Lands Hospitaal (Paramaribo) in februari 1957 van de eerste door het psychiatrisch ziekenhuis Maasoord in Poortugaal geworven groep leerling-verpleegsters. Van links naar... [Collection item]
Wie in de vijftiende eeuw zorg in een bejaardenhuis inkocht, was relatief voordelig uit. Dat betoogt Jaco Zuijderduijn in een levendig en informatief artikel in de nieuwe TSEG (jrg. 12 nummer 3). ... [News]
Historische Steekproef Nederland (HSN) gaat twee datasets bouwen voor het grootscheepse onderzoeksproject Genes, Germs and Resources. Dit project onderzoekt de rol van familiepatronen in overlijden... [News]
"Wanneer ik bij een vegetariër word geroepen die lijdende is aan typhus, longontsteking of zelfs pokken, ben ik niet bevreesd voor doodelijken afloop. Bij alle acute ziekten maak ik het tot stelregel... [Item of the Day]
James Phipps, de zoon van een arme landarbeider, werd als eerste ingeënt tegen pokken door dr Jenner, uitvinder van de vaccinatie. Jenner spoot wat vocht in uit de pokken van een melkmeisje Sarah... [Item of the Day]
Al in de jaren '30 kwam men tot de ontdekking dat asbest een veroorzaker was van 'stoflongen'. In de late jaren '60 was de wetenschap het erover eens dat asbest kankerverwekkende eigenschappen had.... [Item of the Day]
De Ticonderoga, een klipper met 646 Schotse en Ierse emigranten vertrokken vanuit Liverpool, arriveerde in Melbourne op 22 december 1852. Op weg naar Australië waren 100 emigranten in een zeemansgraf... [Item of the Day]
Lachendes Leben is in 1925 het maandblad van de Duitse naturisten. Een gekleed persoon komt in het blad niet voor, ook in de winter niet. In het decembernummer 1926 staat een lyrische beschrijving... [Item of the Day]

Pagina's