Onderzoekt en verzamelt de geschiedenis van werk, werkenden en arbeidsverhoudingen wereldwijd

Browse website

Sinds een aantal jaren bezit het IISG een bescheiden collectie over Puerto Rico en de Puerto Ricaanse gemeenschap in de VS, geschonken door Ira Goldwasser en Harriet Broekman, een echtpaar... [Collection highlight]
De armlastige situatie van de vroege socialistische beweging op Puerto Rico is direct af te lezen aan haar huisorgaan, een dubbelgevouwen foliovel met de titel El Porvenir Social. Het blad is in de... [Item of the Day]