Onderzoekt en verzamelt de geschiedenis van werk, werkenden en arbeidsverhoudingen wereldwijd

Browse website

Foto's van Frits EisenloeffelJournalist Frits Eisenloeffel bezocht Angola in 1975 en 1976 om getuige te zijn van de machtsoverdracht van de Portugezen aan de Angolese bevrijdingsbeweging en de... [Afbeeldingenalbum]
Op éénzelfden dag zal een groote internationale manifestatie worden georganiseerd, die ten doel heeft in alle landen en in alle steden tegelijk bij regeringen aan te dringen op de wettelijke... [Collection highlight]
Een samenkomst op de 1e Mei met een sociaal-democratisch spreker midden in een Duits concentratiekamp is wel iets ongekends, iets, waarvan wij nooit zelfs maar hadden kunnen dromen. Willem Drees, die... [Sectie]
De eerste 1 mei-betoging in Nederland was in 1890 en vond plaats op zondag 27 april in Leeuwarden. Overal elders was het houden van 1 mei-optochten  verboden. Er waren zo’n 10.000 deelnemers. De... [Sectie]
Op éénzelfden dag zal een groote internationale manifestatie worden georganiseerd, die ten doel heeft in alle landen en in alle steden tegelijk bij regeringen aan te dringen op de wettelijke... [Item of the Day]
In de Amerikaanse en de Europese arbeidersbeweging kwam tegen het einde van de negentiende eeuw het idee op om 1 mei een dag van strijd voor arbeidstijdverkorting te maken.De Italiaanse posterijen... [Item of the Day]