Onderzoekt en verzamelt de geschiedenis van werk, werkenden en arbeidsverhoudingen wereldwijd

Zoeken & raadplegen

search.socialhistory.org

De collecties van IISG, NEHA en Persmuseum zijn te doorzoeken via één catalogus.
Onder Collecties vindt u een overzicht van het materiaal dat door het IISG wordt verzameld en bewaard. Zie ook collectiebeschrijvingen van het NEHA en Persmuseum.

Bibliotheek

Via de IISG catalogus kunt u zoeken naar boeken, brochures, tijdschriften, kranten, muziek, geluid en documentatiemateriaal.

Tijdschriftartikelen zijn niet ontsloten, met uitzondering van de International Review of Social History. U moet weten in welk tijdschrift / krant mogelijk informatie heeft gestaan en het betreffende tijdschrift opvragen om te zien of er iets in staat.
Online hulpmiddelen zijn de Labour History Serials Service met inhoudsopgaven van tijdschriften op het terrein van 'labour history', de database ViVa Vrouwengeschiedenis in het Vaktijdschrift. Andere databases zijn alleen te raadplegen in de studiezaal.

Tips voor zoeken naar losse documenten die geen directe relatie met een archief hebben, zoals folders, pamfletten, flyers, bladmuziek, stencils.

Archief

Via de IISG catalogus kunt u zoeken naar archiefmateriaal. Van ruim 150 archieven is de inhoud online raadpleegbaar. In de meeste andere gevallen kunt u de stukken zelf alleen op de studiezaal raadplegen. Het overgrote deel van de archieven is zonder restricties beschikbaar voor onderzoek.
Een klein deel van de archieven is niet vrij raadpleegbaar. Meestal gaat het hierbij om archieven waarbij contractueel is bepaald dat de schenker of bruikleengever van het archief toestemming moet geven voor raadpleging, kopiëren en/of publicatie. Een beperking van de toegankelijkheid kan bovendien noodzakelijk zijn om de privacy van personen te beschermen of in verband met de fysieke toestand van het materiaal.
In de beschrijving van het archief kunt u zien of er beperkende voorwaarden zijn voor inzage.

Raadpleging beperkt
Voor inzage van een niet vrij raadpleegbaar archief dient u een schriftelijk gemotiveerd verzoek in bij de afdeling Dienstverlening. U kunt hiervoor gebruik maken van het formulier Beperkt toegankelijke archieven.
In dit verzoek moet u aangeven om welk archief het gaat, wat het onderwerp en het doel van uw studie is. Bij een eindscriptie of dissertatie moet u ook de opleidingsinstelling en naam van studiebegeleider / promotor vermelden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de studiezaal - vraag@iisg.nl.

Raadpleging gesloten
Sommige archieven zijn volledig gesloten. Meestal gaat het hierbij om een archief waarbij contractueel is bepaald dat de schenker of bruikleengever van het materiaal nog geen toestemming geeft voor raadpleging. Daarnaast kan dit noodzakelijk zijn om de privacy van personen te beschermen of omdat de fysieke toestand van de documenten te slecht is.
In de beschrijving van het archief kunt u zien of een archief gesloten is voor inzage.
Het heeft in zo’n geval geen zin om toestemming tot inzage aan te vragen.

Beeldmateriaal

Via de IISG catalogus kunt u zoeken naar affiches, foto's, tekeningen, buttons, video's en films.
Het materiaal is doorzoekbaar op onder andere organisatie, tijd, plaats en trefwoord. Een overzicht van de trefwoorden is te vinden op de pagina Beeld en Geluid collecties.
Gedigitaliseerde afbeeldingen (lage resolutie scans) van affiches, foto's, tekeningen, buttons etc. worden getoond via de catalogus.
Na overleg met het studiezaalpersoneel is het in sommige gevallen mogelijk origineel materiaal te raadplegen. Inzage is dan alleen op afspraak mogelijk.

In sommige gevallen is het mogelijk om originele foto's en affiches te raadplegen, na overleg met het personeel van de studiezaal en alleen op afspraak.

Digitale collecties

Het IISG is bezig met het inrichten van een digitaal depot. Gedurende de looptijd van het project is de dienstverlening van digitale collecties beperkt. Digitaal materiaal kan alleen op afspraak geraadpleegd worden. Stuur een e-mail aan vraag@iisg.nl.

Opvragen

Al het materiaal is opgeslagen in gesloten magazijnen. Het is mogelijk om materiaal online te reserveren.
Aanvraagde documenten liggen op de dag van aanvraag vanaf half 10 voor u klaar.
Gedurende de openingstijden kunt u tot een uur voor sluitingstijd aanvragen indienen.

Medewerkers van de Publieksdiensten zullen de gewenste materialen snel uit het magazijn halen, de wachttijd bedraagt ongeveer een half uur.
Er kan een maximum worden gesteld aan het aantal stukken dat voor u wordt gehaald.
Sommige collecties zijn om redenen van conservering alleen beschikbaar op microfilm of microfiche.

Het kan voorkomen dat collecties tijdelijk niet beschikbaar zijn voor raadpleging in verband met het maken van een (nieuwe) inventaris, digitalisering, om conserveringsredenen of vanwege ruimtegebrek in de magazijnen. Bekijk het overzicht.

Reserveren

Al het materiaal kunt u via de catalogus online reserveren, zo ligt het materiaal (vanaf half 10) voor u ter inzage op de studiezaal.

In bewaring geven

U kunt stukken die u tijdens een bezoek aan de studiezaal aangevraagd hebt, maximaal 3 weken op uw naam reserveren. De stukken worden bewaard in kasten achter de balie en hoeven bij een volgend bezoek niet opnieuw te worden opgevraagd.

Het IISG is een presentiebibliotheek waar het bibliotheekmateriaal voor iedereen beschikbaar moet zijn. Daarom wordt geen materiaal uitgeleend.