Onderzoekt en verzamelt de geschiedenis van werk, werkenden en arbeidsverhoudingen wereldwijd

Onderzoek

Hoe komt het dat werk in de afgelopen vijf eeuwen heel verschillend wordt gewaardeerd en beloond? Waarom lopen de omstandigheden waaronder mensen werken zo uiteen, van slavernij tot goedbetaalde loonarbeid? En, hoe kunnen mensen hier, individueel of collectief, invloed op uitoefenen?

Om die vragen te beantwoorden, verzamelt en analyseert het IISG, in nauwe samenwerking met onderzoekers in andere continenten, gegevens over sociale en economische ontwikkelingen in de wereld sinds 1500. Het gaat daarbij om arbeidsverhoudingen, individuele levenslopen, overlevingsstrategieën en collectieve acties, maar ook om tijdreeksen van lonen, prijzen, productiviteit, genderverhoudingen, levensverwachting en geletterdheid. De invalshoek van werk en arbeidsverhoudingen is essentieel om er achter te komen hoe ongelijkheid, binnen en tussen samenlevingen, ontstaat en blijft voortbestaan. Daarmee wil het instituut bijdragen aan actuele maatschappelijke discussies over sociale ongelijkheid, economische groei, milieu, globalisering, migratie en democratie. Meer over de onderzoeksmissie van het IISG.

Een internationale beoordelingscommissie van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) constateerde in 2011 dat de onderzoeksgroep world-class research afleverde en dat het onderzoeksprogramma paradigm-shifting was.

Lees voor meer informatie de artikelen van Marcel van der Linden Globalizing Labour Historiography: The IISH Approach en van Jan Luiten van Zanden On global economic history; a personal view on an agenda for future research.

Voor vragen: research@iisg.nl.

Onderzoeksprojecten

Datahubs

Medewerkers

Profielen en publicaties van leden van de onderzoeksafdeling en de fellows.

Publicaties

International Review of Social History, boeken, tijdschriften, online publicaties. Zie ook publicaties van IISG medewerkers.

Congressen, conferenties

Internationale netwerken