Onderzoekt en verzamelt de geschiedenis van werk, werkenden en arbeidsverhoudingen wereldwijd

Foto's

 • Aantal: 225.192 foto's, 170.498 negatieven en dia's, 499 albums (per 1.1.2003)
 • Formaat: foto's, rasterfoto's, dia's, negatieve, foto-albums
 • Ontsluiting: ca. 102.000 foto's zijn toegankelijk via de catalogus. Zoek op  'foto' of 'rasterfoto' plus organisatie, persoon of onderwerp.
 • Raadpleging: In het algemeen worden originele foto's niet uitgeleend voor tentoonstellingen. Er bestaat echter de mogelijkheid reproducties te laten vervaardigen. Originelen zijn alleen op afspraak te raadplegen op de studiezaal.
 • Reproductie: Het is mogelijk hoge resolutie scans te bestellen - zie de tarieven.

In het algemeen dateren de foto's uit de tweede helft negentiende eeuw tot heden. Er is een zeer grote spreiding in onderwerp en land van herkomst.

Enkele belangrijke collecties
 

Nederland, Politieke partijen en groeperingen:
SDAP, PvdA en verwante organisaties (o.a. Arbeiders Jeugdcentrale, Sociaal-Democratische Vrouwenclubs, Nederlandse Arbeiders Sport Bond, archief De Centrale, archief J. Den Uyl); RSP/RSAP, CPH/CPN, PSP; anarchistische groepen, Provo en Kabouter. Portretten van en biografisch beeldmateriaal rond voorlieden als Domela Nieuwenhuis, Troelstra, Vorrink, Den Uyl.

Nederland, Vakbeweging, arbeid:
Veel NVV, FNV en aangesloten bonden, daarnaast KAB/NKV, NAS, EVC. Archieven NVV, FNV afd. Voorlichting, ABOP, Vervoersbond FNV, Industriebond FNV afd. Voorlichting, IVB-CNV.
Stakingen, akties en demonstraties rond werkgelegenheid, werkloosheid en bedrijfssluitingen (o.a. Ford, Demka, ADM, NDSM); akties en demonstraties rond arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden (lonen, arbeidstijden); arbeid en arbeidsproces in verschillende takken van industrie en nijverheid, vrouwenarbeid, kinderarbeid.

Nederland, Diverse akties/onderwerpen:
Akties en demonstraties rond huisvesting, kraakbeweging (oa. uit coll. Staatsarchief); vrouwenbeweging; akties en demonstraties rond racisme, discriminatie en buitenlandse arbeiders (Forum, Instituut voor Multiculturele Ontwikkeling, Utrecht, dia's van privéfoto's migranten uit het Historisch Beeldarchief Migranten); onderwijs en universiteiten (ASVA, Maagdenhuis, SVB), onderwijshervorming (archief Cees Boeke); drankbestrijding (archief Volksbond tegen Drankmisbruik); vredesbeweging en anti-militarisme (o.a. dienstweigering, ook vooroorlogs, demonstraties 21 september 1981 en 29 september 1983); akties en gebeurtenissen rond lichamelijke en geestelijke gezondheidszorg (archief sanatorium Zonnestraal, archief Dennendal); milieu, verkeer en dergelijke.
Akties en demonstraties rond internationale solidariteit (o.a. veel rond Zuidelijk Afrika, archieven Vereniging Nederland-DDR en Medisch Comité Nederland-Vietnam).

Nederland, Fotografen, pers-archieven:
Vele foto's van de volgende fotografen en fotobureaus: Paul Babeliowsky, Wim Dussel, Kors van Bennekom (CPN), Cor Jaring (Provo), Dolf Kruger (CPN), José Melo, Michel Pellanders (arbeid, bedrijfssluiting Ford), Fernando Pereira, Han Singels, Ton Sonneveldt (PvdA), Eva Strausz, Polygoon, Vereenigde Fotobureaux, Vogt & Peets, Hannes Wallrafen, Koen Wessing, archief Joh. de Haas (vakbeweging 1945-1980, arbeid, ca. 60.000 negatieven), Alg. Holl. Fotopersbureau/Ben van Meerendonk ca. 75.000 negatieven.
Voornaamste persfoto-archieven: De Nieuwe Linie, De Rode Tribune, Het Vrije Volk (ca. 70.000 stuks, bevat ook vooroorlogs materiaal afkomstig van De Arbeiderspers), De Waarheid (ca. 42.500 stuks).
 

Algemeen:
Europese negentiende- en vroeg twintigste-eeuwse anarchistische en socialistische beweging; de Europese sociaal-democratie tussen de wereldoorlogen (veel Duitsland pre-1933 uit arch SPD: SPD, USPD); vakbeweging; produktie-communes, kolonies, modelfabrieken en coöperaties in West-Europa en de Verenigde Staten (o.a. uit collectie Prudhommeaux); akties en demonstraties rond arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden (lonen, arbeidstijden); arbeid en arbeidsproces in verschillende takken van industrie en nijverheid, vrouwenarbeid, kinderarbeid; vredesbeweging; bevrijdingsbewegingen en revoluties. Portretten van en biografisch beeldmateriaal rond socialistische, anarchistische, sociaal-democratische en communistische voorlieden als Marx, Engels, Kautsky, Bakunin, Kropotkin, Liebknecht, Luxemburg etc.

Per land:

 • Bolivia: collectie Werkgroep Bolivia.
 • China: collectie People's Movement Spring 1989.
 • Engeland: vrouwenbeweging 1e kwart 20ste eeuw, o.a. National Women's Social and Political Union, East London Federation of Suffragettes.
 • Frankrijk: de Commune van Parijs 1870, portretten van Communards door E. Appert, Neo-Malthusianisme (archief Humbert), demonstraties Rassemblement Universel de la Paix jaren '30.
 • Indonesië: collectie Djambatan.
 • Polen: Solidarnosc.
 • Portugal: revolutie 1974-1975, landbouwhervormingen.
 • Sovjet-Unie: officiële parades, opbouw industrie en collectivisatie landbouw jaren '20-'30, arbeidsscholen ca. 1921, ook Partija Socialistov-Revoljucionerov, Zionistische Sozialistische Partei, ballingen vóór 1917.
 • Spanje: burgeroorlog 1936-1938, o.a. het zeer omvangrijke foto-archief van de CNT.
 • Tsjechoslowakije: Deutsche SDAP Westböhmens vóór 1933, 'fluwelen revolutie' 1989.
 • Turkije: TKP etc.

Internationale organisaties:
Tweede Internationale, congressen en bijeenkomsten, o.a. London 1896, Parijs 1900, Amsterdam 1904, Stuttgart 1907. Labour and Socialist International, Socialist International. Derde en Vierde Internationale.
Vakbeweging: International Federation of (Free) Trade Unions, PTTI; International Union of Students.
Vredesbeweging: o.a. War Resisters International, Women's International League for Peace and Freedom.
Milieubeweging: fotoarchief Greenpeace