Onderzoekt en verzamelt de geschiedenis van werk, werkenden en arbeidsverhoudingen wereldwijd

Browse website

Slechts een handvol Bulgaarse kameraden las Drugar (Kameraad). De eerste Bulgaarse socialistische partij dateert van 1891. Arbeiders waren er ternauwernood in te vinden. In het Bulgarije van die tijd... [Item of the Day]
De Bulgaarse Communistische Partij lanceerde in 1958 haar derde 5-jarenplan, waarvoor van Mao de term 'Grote sprong voorwaarts' geleend werd. Dat zou in 1961 moeten leiden tot een verdrievoudiging... [Item of the Day]
Een marginale groepering met niet meer dan een paar honderd leden is de Bulgaarse sociaal-democratie rond 1900. In 1903 splijt de SDAPB zich in rekkelijken en preciezen rond het vraagstuk van het... [Item of the Day]