Onderzoekt en verzamelt de geschiedenis van werk, werkenden en arbeidsverhoudingen wereldwijd

Tijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis

Het Tijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis wordt in opdracht van het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG) en het Nederlands Economisch-Historisch Archief (NEHA) door Amsterdam University Press uitgegeven.
Het is de voortzetting van het Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis (TvSG), het NEHA-Jaarboek en het NEHA-Bulletin. Het tijdschrift verschijnt vier maal per jaar.

Het Tijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis (TSEG) is het Nederlands-Vlaamse vaktijdschrift op het gebied van de sociale en economische geschiedenis. TSEG richt zich op de sociale en economische geschiedenis in brede zin, waarbij de belangstelling uitgaat naar de manier waarop mensen in het verleden met elkaar omgingen en vorm gaven aan sociale, economische, culturele, of politieke patronen. Sleutelbegrippen hierbij zijn onder meer: ondernemerschap, arbeid, sociale bewegingen, macht en (on)gelijkheid, groepsculturen, netwerken, identiteit, gender, etniciteit, economische groei en ecologie, bedrijf en techniek. De redactie beschouwt inzichten en theorieën uit de sociale wetenschappen als een bron van inspiratie.

TSEG is een peer refereed tijdschrift. Het tijdschrift is een voorzetting van het NEHA-Jaarboek voor economische, bedrijfs- en techniekgeschiedenis (opgericht in 1914), Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis (opgericht in 1975) en NEHA-Bulletin (opgericht in 1986). Door de fusie ontstaat een tijdschrift dat vier keer per jaar verschijnt en dat de lezer per jaargang meer bladzijden - tenminste 640 - kan bieden dan voorheen.

Hoewel de oude periodieken hun eigen accenten hadden, bewogen zij zich inhoudelijk op aangrenzende en deels overlappende onderwerpen en thema's. Het nieuwe Tijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis zal deze accenten behouden. De brede aanpak van de sociale geschiedenis, inclusief de culturele aspecten, die het TvSG kenmerkte, zal erin terug te vinden zijn. Hetzelfde geldt voor de specifieke economische geschiedschrijving van het NEHA-Jaarboek en het NEHA-Bulletin.