Onderzoekt en verzamelt de geschiedenis van werk, werkenden en arbeidsverhoudingen wereldwijd

Online Publicaties

Via de IISG website is een derde publicatiekanaal beschikbaar: online publicaties.

Alle online publicaties zijn toegankelijk en beschikbaar als gratis downloads (open access).

Daarnaast is ook het Biografisch Woordenboek van het Socialisme en de Arbeidersbeweging (BWSA) online te raadplegen.

Lopende online publicaties

Afgesloten online publicaties