Onderzoekt en verzamelt de geschiedenis van werk, werkenden en arbeidsverhoudingen wereldwijd

Licentie

Het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG) wil, in overeenstemming met zijn missie, het gebruik van zijn materiaal en informatie stimuleren. Daarom vallen de teksten op deze website onder een Creative Commons Licentie, behalve waar dat anders is aangegeven.

Creative Commons Licentie

De teksten op deze website en zijn voorganger, www.iisg.nl, vallen onder de bepalingen van de Creative Commons Attribution-Noncommercial 3.0 license. Dit betekent dat iedereen zonder toestemming te vragen de teksten mag gebruiken, verspreiden en bewerken, onder bepaalde voorwaarden. Die voorwaarden zijn: de gebruiker moet het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis als auteur noemen en de url vermelden als bron.  De teksten mogen niet gebruikt worden voor commerciële doeleinden.

Uitzonderingen

Niet al het materiaal op de IISG website is beschikbaar onder de CC licentie. UItgezonderd zijn:

  • al het audiovisueel materiaal. Gebruik is onderworpen aan de auteurswet.
  • wetenschappelijke publicaties. De rechten liggen bij de auteur, tenzij anders aangegeven.

Voor vragen en meer informatie kunt u contact opnemen via het contactformulier.

Zie ook de informatie over auteursrechten op collectiemateriaal.