Onderzoekt en verzamelt de geschiedenis van werk, werkenden en arbeidsverhoudingen wereldwijd

Documentatie

De documentatiecollectie bevat losse documenten die geen directe relatie met een archief hebben, zoals folders, pamfletten, flyers, bladmuziek, stencils. De documenten kunnen aankondigingen van evenementen, verslagen van bijeenkomsten, gedichten, stakingsoproepen en nog heel veel meer behelzen. Niet zelden is zo'n document het énige tastbare spoor van menselijk streven in het verleden. Meestal voegt het iets toe aan het beeld van organisaties of personen waar al wel het nodige over bekend was.
De documentatiecollectie omvat documenten uit alle landen van Europa, Rusland, het Amerikaanse continent en vele landen in Azië en enkele Afrikaanse landen. Daarnaast is er een onderdeel met documentatie van internationale organisaties.

Ordening

  • De documenten zijn in eerste aanleg geordend op land, dat wil zeggen het land waarin ze tot stand gekomen zijn. Documenten van organisaties in ballingschap zijn dus geplaatst bij het land waar deze organisatie gevestigd was.
  • Binnen een land zijn de documenten in rubrieken onderverdeeld, bijvoorbeeld: France. Solidarity movements. Comité Antifasciste de Créteil.
  • Binnen de rubrieken zijn de documenten zoveel mogelijk op naam van de uitgevende instantie opgeborgen. Anonieme documenten zijn binnen een land en rubriek in een algemeen gedeelte geplaatst. Waar mogelijk worden dan onderwerpen, titels en/of jaren genoemd.

De documentatiecollectie is vrij toegankelijk en op de studiezaal te raadplegen. Voor informatie over het raadplegen van collecties zie Dienstverlening.
 

Zie ook

Documentatiecollectie Personen Nederland - documentatie (knipsel, pamfletten, brochures, overlijdensberichten) over Nederlandse personen voornamelijk in de politiek en arbeidersbeweging.
Journalistenbiografieën (Persmuseum) - knipsels met biografische gegevens van Nederlandse journalisten c. 1933- c.1987.
Het IISG beheert tevens de documentatiecollectie van de kraakbeweging, het Staatsarchief.