Onderzoekt en verzamelt de geschiedenis van werk, werkenden en arbeidsverhoudingen wereldwijd

Collection projects

  • Het IISG bewaart het volledige archief van de Algemene Nederlandse Diamantbewerkersbond (ANDB).Deze vakbond, opgericht in 1894, is het rolmodel geweest voor de ontwikkeling van de vakbeweging in de twintigste eeuw: de organisatiestructuren van de hedendaagse vakbonden zijn ontleend aan die van deze...
  • Evergreen is een open source Integrated Library System (ILS) dat in gebruik is bij in honderden bibliotheken, vooral in Noord Amerika. Het IISG is de enige instelling in West Europa die Evergreen heeft geimplementeerd. Het denken over en invoeren van Evergreen is een jarenlang proces geweest, dat...
  • Doel van het Geheugen-project is het vastleggen van kennis over de collecties van het IISG, te beginnen bij de kennis van een aantal medewerkers die de komende jaren het instituut gaan verlaten. Het gaat om kennis die niet in de bestaande ontsluiting wordt of kan worden vastgelegd.Artikelen...
  • L’Afrique est aussi, contrairement à certaines mythologies,  un continent de l’écrit. Il y existe pour les périodes modernes et contemporaines de très nombreux fonds d’archives constitués, ou non. Les syndicats et partis, les entreprises, les militants, toujours actifs ou retraités ont leurs...
  • IISG brengt zijn digitale collecties online in het kader van het Europees project Heritage of the People's Europe (HOPE). HOPE is een project waarin elf partners uit tien verschillende Europese landen samenwerken met het doel de toegankelijkheid tot hun zeer belangrijke maar verspreide (digitale)...
  • Het Historisch Beeldarchief Migranten (HBM) richt zich op het aanleggen van een representatieve beeldcollectie van de geschiedenis van migranten in Nederland. Het is ondergebracht bij het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG) in Amsterdam. In het beeldarchief worden foto's...
  • De afkorting HiTiME staat voor Historical Timeline Mining and Extraction. HiTiME streeft naar de ontwikkeling van een tekstanalyse systeem voor de herkenning en extractie van historische gebeurtenissen en feiten uit een grote variëteit aan primaire en secondaire bronnen, zoals biografieën,...
  • Labour history in Eritrea is an important aspect of the history of the country. This is demonstrated by the fact that, in the 1940s, the country has experienced the first labour syndicates and actions in the African continent. However, apart from efforts made by the NCEW and few others it has...
  • During the Second World War archives of real and imagined enemies of nazism were stolen by the Germans occupiers of the Netherlands. After the German capitulation in 1945, special Red Army units found them in the then Soviet zone of Europe. For administrative reasons within Soviet intelligence...
  • Het IISG rondleidingen geeft regelmatig rondleidingen voor studenten van verschillende universiteiten en onderwijsinstellingen. Dit leidt vaak tot mooie werkstukken en bronanalyses. Onlangs ging een groep tweedejaars studenten Geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam, onder leiding van docent...

Pagina's