Onderzoekt en verzamelt de geschiedenis van werk, werkenden en arbeidsverhoudingen wereldwijd

Browse website

Chun Tae-il, een textielarbeider in Seoul, Zuid Korea, stak zichzelf tijdens een demonstratie op 13 november 1970 in brand als ultiem protest tegen de behandeling van zijn collega's door politie en... [Item of the Day]
In Zuid Korea is het recht om te staken opgenomen in de Grondwet, die op 17 juli 1948 officieel van kracht werd. Artikel 33 geeft werknemers drie grondrechten: op vereniging, collectief onderhandeIen... [Item of the Day]