Onderzoekt en verzamelt de geschiedenis van werk, werkenden en arbeidsverhoudingen wereldwijd

Browse website

De in 1901 door schrijver en pionier Frederik van Eeden opgerichte Vereniging Gemeenschappelijk Grondbezit (GGB) streefde naar coöperatie en productieve associatie, ofwel gemeenschappelijk bezit en... [Collection highlight]
Het IISG ontving een belangrijke aanvulling op het archief van de Vereniging Gemeenschappelijk Grondbezit. De GGB was in 1901 opgericht door Frederik van Eeden. Diens kolonie Walden in Bussum... [Collection highlight]
In the late nineteenth century in a number of continental European countries Christian associations of workers arose: Christian trade unions, workers' cooperatives, political leagues, workers' youth... [Publication]
Een geslaagd sociaal experiment tijdens de industriële revolutie vond plaats in Guise, Noord-Frankrijk.Jean-Baptiste Godin (1817-1888), aanhanger van de ideeën van Charles Fourier,  bouwde daar... [Item of the Day]
Robert Owen was de 'vader' van de coöperatieve beweging. Een van zijn scheppingen was in 1832 de National Equitable Labour Exchange. Dit was een onderling ruilsysteem voor diensten en goederen. Als... [Item of the Day]
3 juli 1863 is de oprichtingsdatum van de Co-operative Wholesale Society in Manchester. In Engeland liggen de wortels van de coöperatieve beweging. In 1844 zetten zeven wevers hier de Rochdale... [Item of the Day]
Van Marken was een van de eerste ondernemers in Nederland die zich ook om het sociale welzijn van zijn werknemers bekommerde. Na bestudering van buitenlandse voorbeelden besloot hij tot de bouw van... [Item of the Day]