Onderzoekt en verzamelt de geschiedenis van werk, werkenden en arbeidsverhoudingen wereldwijd

Andere IISG bronnen en diensten

ArcheoBiblioBase (ABB), een overzicht van de belangrijkste Russische archieven, te Moskou samengesteld in samenwerking met de Russische Archiefdienst.

BINT Project, het nationale onderzoeksprogramma 'Bedrijfsleven in Nederland in de twintigste eeuw'.

Biografisch Woordenboek van het socialisme en de arbeidersbeweging in Nederland

Centrum voor de Geschiedenis van Migranten (CGM)

Chinese Posters, 1925 - Present. Propaganda, Politics, History. Posters uit de collecties van IISG en Stefan Landsberger.

European Union Archive Network, een project ter verbetering van de toegankelijkheid van archieven in de Europese Unie.

Gosudarstvennaia Obshchestvenno-Politicheskaia Biblioteka (Sociaal-Politieke Staatsbibliotheek) in Moskou, een van de belangrijkste sociaal-historische collecties ter wereld.

Historical Demography, website van de International Commission for Historical Demography (ICHD)

History of Work

INDOC Database over Labour in Indonesië

International Association of Labour History Institutions, de Internationale van sociaal-historische archieven, bibliotheken en musea.

International Social History Committee (ISHC)

The Israeli Left Archive

LabNet, het Europese netwerk van sociaal-historici.

LabourAgain, research netwerk over Latijns Amerika.

labourhistory.net, een website van de International Association of Labour History Institutions (IALHI)

Landelijke Stichting Strijdmuziek, het overkoepelend orgaan voor strijdmuziekgroepen in Nederland.

Lifecourses in context, een onderzoeksproject van HSN en NIWI naar levenslopen, gebaseerd op bevolkingsregisters en volkstellingen.

Nederlandsch Economisch-Historisch Archief, een van de fraaiste internationale collecties op het terrein van economische en bedrijfsgeschiedenis.

Occasio, Digitaal Sociale Geschiedenis Archief

Persmuseum, het museum voor de oudste pers ter wereld.

Sephis South-South Exchange Programme for Research on the History of Development.

Stichting Bedrijfsgeschiedenis

Tijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis (TSEG), kwartaalblad over de sociale en economische geschiedenis van Nederland en Vlaanderen.

Tjebbe van Tijen, teksten over zijn projecten op het raakvlak van kunst en 'human computer interfaces' voor het vinden en verspreiden van informatie.

Vakbeweging in de oorlog

Vijfeeuwenmigratie, website over vijf eeuwen migratie naar Nederland.

Virtual Library Labour History

Virtual Library Women's History

Virtual Library Economic and Business History

Vrouwentijdschriften, een project van het Persmuseum rond geïllustreerde vrouwentijdschriften in Nederland.

De waarde van de gulden / euro, een vergelijking van de koopkracht van de gulden vanaf het jaar 1450 met een ander jaar.

World Economic History Congress 2015 (IEHA)