Onderzoekt en verzamelt de geschiedenis van werk, werkenden en arbeidsverhoudingen wereldwijd

Browse website

Een artikel in de krant Hovedbladet getiteld "Emigreren met buslijn 8" vormde de inspiratie om de verlaten militaire terreinen aan de Bådsmandsstræde in Kopenhagen te bezetten. Op 26 september 1971... [Item of the Day]