Onderzoekt en verzamelt de geschiedenis van werk, werkenden en arbeidsverhoudingen wereldwijd

Browse website

L'ExpositionCette exposition virtuelle sur le néo-malthusianisme français – le mouvement pour le contrôle des naissances en France – est dédiée à l’oeuvre de ses pionniers, les anarchistes Paul Robin... [Exhibition]
De Nieuw-Malthusiaansche Bond promootte sinds 1881 anticonceptie, zowel op ideologisch vlak als in de praktijk. Dat laatste gebeurde onder meer door een met de NMB sympathiserende arts of... [Collection highlight]
Een nieuwe webtentoonstelling geeft een beeld van geboorteregeling in Frankrijk in de negentiende en twintigste eeuw. De anarchisten Paul Robin en het echtpaar Jeanne en Eugène Humbert waren pioniers... [News]
Op een vergadering van de Nieuw-Malthusiaansche Bond, die rond 1900 anticonceptie propageerde, liepen de gemoederen hoog op. In die tijd wilden maar weinig artsen en vroedvrouwen voor voor de NMB... [Item of the Day]
De Nieuw Malthusiaansche Bond werd opgericht op 2 november 1881 als 'Vereeniging tot bewuste regeling van het kindertal'. In de eerste jaren gaven zij veel voorlichtingsbrochures uit over het... [Item of the Day]
Eugène Humbert en zijn partner Jeanne waren voorstanders van vrije liefde en geboortebeperking. Ze propageerden een en ander in woord en daad, wat hun in het vooroorlogse Frankrijk verschillende... [Item of the Day]
Op last van minister van justitie Dries van Agt doet de politie op 18 mei 1976 een inval in de abortuskliniek Bloemenhove en probeert daar de behandelkamers te verzegelen. Sinds 1971 geldt ten... [Item of the Day]