Onderzoekt en verzamelt de geschiedenis van werk, werkenden en arbeidsverhoudingen wereldwijd

Browse website

Het 'Staatsarchief' op het IISG is een enorme materiaalverzameling over de kraak-en actiebeweging in Amsterdam en daarbuiten. Het bevat een rijkdom aan informatie over hoe de kraakbeweging zich... [Collection highlight]
Hans Kok kwam als Amsterdamse kraker in botsing met de politie na een ontruimingsactie. Onder nog steeds onopgehelderde omstandigheden bezweek hij op 25 oktober 1985 in zijn cel. Een schokgolf ging... [Item of the Day]
Een artikel in de krant Hovedbladet getiteld "Emigreren met buslijn 8" vormde de inspiratie om de verlaten militaire terreinen aan de Bådsmandsstræde in Kopenhagen te bezetten. Op 26 september 1971... [Item of the Day]
Bewoners van Amsterdam Oud-West voeren in mei 1995 fel actie tegen het plan van de burgemeester om de tippelzone voor heroïneverslaafde prostituees naar hun Westerpark te verplaatsen. 'Wij moeten... [Item of the Day]
De wederopbouw had geleid tot grote woningbouwprojecten. Toch bleken er eind jaren '60 nog niet voldoende woningen beschikbaar voor studenten en alleenwonenden. Verschillende groepen, vooral in... [Item of the Day]
In de laatste week van maart 1975 breken ongekend hevige gevechten uit tussen de Amsterdamse politie en de bewoners van de Nieuwmarktbuurt, die zich verzetten tegen sloop van hun huizen voor de... [Item of the Day]
Met de proclamatie van Oranje Vrijstaat op 5 februari 1970 beschikten de Amsterdamse Kabouters over een eigen staat. De Kabouters waren een samensmelting van Provo en de kraakbeweging. Het Ministerie... [Item of the Day]