Onderzoekt en verzamelt de geschiedenis van werk, werkenden en arbeidsverhoudingen wereldwijd

Bibliotheek

De bibliotheek van het IISG herbergt ongeveer een miljoen titels. Naast vaktijdschriften en monografieën op het gebied van de sociale geschiedenis zijn de originele publicaties van de sociale bewegingen, zoals periodieken, posters en pamfletten, volop aanwezig. Al het gedrukte materiaal is vrij toegankelijk voor onderzoek en via verschillende ingangen te vinden in de catalogus van het IISG.

Door de inlijving van speciale en thematische collecties bestrijkt de bibliotheek veel bredere gebieden dan die van de sociale geschiedenis alleen.

De volgende bibliotheekcollecties verdienen bijzondere aandacht:

  • de Akademiebibliotheek is de bibliotheek van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). De collectie bevat naast ongeveer 700 vroege drukken uit de periode 1480 tot 1600 aanzienlijke series tijdschriften van wetenschappelijke genootschappen, reis- en expeditieverslagen, handschriften en pamfletten uit alle disciplines van wetenschap.
  • de bibliotheek van de Nationale Raad voor Maatschappelijk Welzijn (NRMW) is in 1989 verworven. Men vindt hierin honderden publicaties op het gebied van criminaliteit, welzijn en zorg.
  • de Lavrov-Goc bibliotheek was de partijbibliotheek van de Russische Partij Socialisten-Revolutionairen (PSR) en bevat c. 10.000 titels, waaronder Marx' Russische boeken met zijn persoonlijke aantekeningen.
  • de bibliotheek van de Bund, de Algemeyner Yidisher Arbeiterbund in Lite Polyn un Rusland, een 20.000 brochures en pamfletten omvattende collectie
  • twee speciale bibliotheekcollecties: die van het Staatsarchief en de Collectie SocialeDocumentatie (CSD) bevattten vele pamfletten, gedrukt en audiovisueel materiaal vanuit de krakers- en actie-scene van 1970 tot 1990.
  • de Kashnor collectie, zo genoemd naar een Londense antiquaar,  bevat bijna 4000 Engelstalige publicaties verschenen tussen 1650 en 1880, van wetten uitgevaardigd door Oliver Cromwell tot discussies over de Corn Law, Indiase geldkwesties en andere onderwerpen met betrekking tot de koloniën.