Onderzoekt en verzamelt de geschiedenis van werk, werkenden en arbeidsverhoudingen wereldwijd

Anti-apartheid en zuidelijk Afrika collectiegids

In 2008 verwierf het IISG een omvangrijke collectie rond de anti-apartheidsbeweging en zuidelijk Afrika solidariteitscomités in Nederland. Het betrof de archieven en bijbehorende bibliotheek- en documentatiecollecties van de drie anti-apartheidsorganisaties die in 1997 opgingen in het Nederlands instituut voor Zuidelijk Afrika (NiZA; sinds 2012 ActionAid-Nederland): het Komitee Zuidelijk Afrika (voorheen Angola Comité),de  Eduardo Mondlane Stichting en  het Instituut voor Zuidelijk Afrika, alsmede diens voorgangers – de Anti-Apartheids Beweging Nederland en het Comté Zuid Afrika.  De NiZA-collectie omvatte tevens de archieven van de organisatie Omroep voor Radio Freedom, enkele lokale groepen, de SADWU Steungroep en individuele activisten als David de Beer, Willem van Manen en Karel Roskam.

Op dat moment beschikte het IISG reeds over de archieven van de Werkgroep Kairos, de SA/NAM Association, het Defence and Aid Fund Nederland en de Zuidelijk Afrika projecten van ICCO, alsmede diverse vakbondsarchieven met materiaal op dit onderwerp. De afgelopen jaren werden nog andere collecties op het anti-apartheid en zuidelijk Afrika terrein verworven, zoals de papers van Martin Bailey en de archieven van het Azania Komitee, de Landelijke Zuid-Afrika groep van de ABVA-KABO, het Shipping Research Bureau en de Associatie van West-Europese Parlementariërs tegen Apartheid.

Op deze wijze heeft het IISG een omvangrijke en veelomvattende anti-apartheid en zuidelijk Afrika solidariteit collectie opgebouwd, die behalve over de Nederlandse beweging ook veel Europees en zuid(elijk) Afrikaans materiaal bevat. Deze archieven en bijbehorende collecties beslaan de periode van 1950 tot 2000. Het bibliotheek- en documentatiemateriaal omvat een zeer grote hoeveelheid boeken, tijdschriften, foto’s, affiches en vele honderden video’s, cassettes, buttons, vlaggen, T-shirts en andere memorabilia. Net als bovengenoemde archieven is ook al dit materiaal verwerkt in de IISG-catalogus.

In de afgelopen jaren zijn vrijwel alle archieven in de anti-apartheid en zuidelijk Afrikacollectie verwerkt; zie daarvoor het gedetailleerde overzicht van de archieven.  De archieven en documentatie deze collectie kunnen worden geraadpleegd via de website (catalogus) en de studiezaal  van het IISG. Daarbij kan ook altijd de hulp worden ingeroepen van Kier Schuringa, de archivaris voor deze collectie: ksc@iisg.nl

Deze collectiegids bevat niet alleen informatie over de archieven en het  bijbehorende bibliotheek-, documentatie- en audio-visuele materiaal, maar ook achtergrondinformatie over de Nederlandse bijdrage aan de internationale solidariteitsbeweging met de strijd tegen apartheid en kolonialisme in zuidelijk Afrika. Ondermeer in de vorm van twee uitgebreide webdossiers over de anti-apartheidsactiviteiten in Nederland van 1948 tot 1994 en de band tussen Nelson Mandela en Nederland. Tenslotte ook een Anti-apartheid en zuidelijk Afrika blog met informatie over allerlei activiteiten met en rond de anti-apartheid en zuidelijk Afrika collectie van het IISG.