Onderzoekt en verzamelt de geschiedenis van werk, werkenden en arbeidsverhoudingen wereldwijd

Bezoek Sisonke Msimang visit

Zondag 10 februari jl. hield Sisonke Msimang, Zuid-Afrikaans schrijfster en opiniemaker, de Nelson Mandela lezing in een afgeladen grote zaal van de Stadsschouwburg in Amsterdam, georganiseerd door ZAM onder het motto Building a world beyond them and us. Zie de ZAM-website voor een anderhalf uur durende livestream van haar toespraak en het voorafgaande culturele programma: https://www.zammagazine.com/engage/events/823-sisonke-msimang-live-stream

De dag daarop bracht Sisonke een bezoek aan het IISG, waarbij ze ontvangen werd door Afelonne Doek (directeur collecties), Machteld Maris (communicatie medewerker) - die ook bij de Mandela lezing aanwezig waren - en mijzelf. Ik kon haar laten kennismaken met de anti-apartheid en zuidelijk Afrika collectie van het instituut, o.a. met al ons Mandela-gerelateerd materiaal en de foto's etc. over de ANC-gemeenschap in ballingschap waarin zij ook opgroeide. Maar zij bleek ook zeer geinteresseerd in de rest van onze collectie en het onderzoekswerk van het IISG. Een leuk en inspirerend bezoek.

Myself, Afelonne Doek, Bart Luirink, Laurens Nijzink (both ZAM), Sisonke Msimang.

Foto's/photos: Pieter Boersma.

Sisonke Msimang, Laurens Nijzink, myself presenting some hightlights of the collection.

On Sunday, February 10  in a packed Amsterdam City Theatre South African writer and opinionista Sisonke Msimang delivered the Nelson Mandela lecture, organised by ZAM under the theme Building a world beyond them and us. See the ZAM-website for a one-and-a-half hour livestream of her speech and the preceding cultural programme:
https://www.zammagazine.com/engage/events/823-sisonke-msimang-live-stream

The next day Sisonke Msimang paid a visit to the International Institute of Social History (IISH), hosted by Afelonne Doek (director collections), Machteld Maris (communications) - both also present at the Mandela lecture - and myself. I was able to give her a presentation of the Anti-Apartheid and Southern Africa collection of the institute, including our Mandela related material and the photographs etc. of the ANC community in exile in which Sisonke grew up. Besides, she also proved to be very interested in other parts of the IISH collection, as well as the research programma of the institute. A good and inspiring visit.