Onderzoekt en verzamelt de geschiedenis van werk, werkenden en arbeidsverhoudingen wereldwijd

Republican Brothers

18 januari 1985
Signatuur: 
wikipedia

Mahmoud Mohamed Taha (1909-1985) wordt geëxecuteerd in Soedan.
Taha was de leider van een hervormingsbeweging binnen de Islam, de Republican Brothers. Hij verkondigde een vernieuwde Islam die gebaseerd zou zijn op vrijheid en gelijkwaardigheid van man en vrouw.
Taha werd gearresteerd tijdens het uitdelen van pamfletten tegen de sharia en terechtgesteld wegens geloofsafval.
Al zijn boeken werden verbrand. De Republican Brothers, zo’n duizend in getal, gingen goeddeels in ballingschap.
Op het IISG zijn bijna alle publicaties van de Republican Brothers aanwezig en online te raadplegen.