Onderzoekt en verzamelt de geschiedenis van werk, werkenden en arbeidsverhoudingen wereldwijd

Database van de archieven van de christelijke vakbeweging in Nederland

Deze database van archiefmaterialen over de christelijke vakbeweging werd opgezet in onderlinge samenwerking door het Christelijk Nationaal Vakverbond (CNV) en het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG). Weergegeven zijn alle bekende archieven van (Protestants) Christelijke vakbewegingen in Nederland. Voor ieder archief is een omschrijving gegeven die gedetailleerder is dan in een papieren archiefgids, maar niet zo gedetailleerd als in een traditionele inventaris.

Doordat het overzicht als database beschikbaar wordt gesteld, kan het materiaal op verschillende manieren geordend worden. Met een paar drukken op de knop heeft de gebruiker een overzicht over al het beschikbare materiaal over arbeidsvoorwaarden, of alles over de bondsfinanciën, alles stammend van voor 1930, alles over politiebonden, of een combinatie van bond, soort materiaal en periode. De database is op deze pagina beschikbaar als access file.

Arno Bornebroek, die de database in 2000 samenstelde, schreef er ook een Gids van de archieven van de christelijke vakbeweging in Nederland (Amsterdam, Stichting beheer IISG, 1998, ISBN 90.6861.161.1) bij, die als inleiding kan dienen op het historisch onderzoek naar de christelijke vakbeweging in Nederland. De gids bevat een overzicht van de geschiedschrijving van de christelijke vakbeweging en een korte geschiedenis van alle bonden waarvan de archieven in de database opgenomen zijn.