Onderzoekt en verzamelt de geschiedenis van werk, werkenden en arbeidsverhoudingen wereldwijd

Hofjes in Europa

Datum: 
7 september 2011 t/m 9 september 2011
Locatie: 
Haarlem

Van 7 tot 9 september 2011 zal in de Doopsgezinde Kerk te Haarlem een conferentie plaats vinden getiteld Almshouses in Europe from the late Middle Ages to the Present - Comparisons and Peculiarities.

Hofjes, door rijke weldoeners gestichte instellingen met als doel het verschaffen van gratis of zeer goedkope woonruimte voor ouderen, zijn een Europees fenomeen, te vinden van Trondheim in het noorden tot Pienza in het zuiden en van Dublin in het westen tot Königsberg in het oosten. Tal van ouderen, al dan niet alleenstaand, vonden daar een toevlucht als ze te oud werden om in hun eigen levensonderhoud te kunnen voorzien. Hoewel de opkomst van de welvaartsstaat de hofjes overbodig leek te maken, zorgde hun monumentale status er vaak voor dat ze bleven bestaan en populair werden bij toeristen. Steden als Haarlem en Leiden afficheren zich als hofjesstad, maar ook veel andere steden, in binnen- en buitenland, kennen of kenden vele hofjes.

Ondanks die wijde verspreiding is het fenomeen hofje nog nooit eerder onderzocht, nauwelijks op landelijk niveau, laat staan op een grensoverschrijdend, Europees niveau. Om daar verandering in te brengen is daarom voor het eerst een internationaal vergelijkende conferentie over hofjes georganiseerd. Onderzoekers uit verschillende Europese landen komen daar bijeen om een antwoord te vinden op vragen als wie de stichters van hofjes waren en waarom ze een hofje stichtten, wie woonde er en wat weten we van hen, en hoe groot was de rol van hofjes binnen het gehele palet van armenzorginstellingen?

De conferentie is een uitvloeisel van het Giving in the Golden Age project (GIGA), waarin het hoe en waarom van liefdadigheid in de Gouden Eeuw wordt onderzocht. Het IISG is mede-organisator.
Organisatie: dr. Henk Looijesteijn (IISG), in samenwerking met GIGA-projectleider professor Marco H.D. van Leeuwen (Universiteit Utrecht) en professor Frank Hatje (Universiteit van Hamburg).

Belangstellenden kunnen het voorlopig programma hier downloaden, en deelnemen aan de conferentie tegen betaling van 20 euro voor drie dagen/15 euro voor een dag. De voertaal van de conferentie is Engels. Voor meer informatie kunt u terecht bij Henk Looijesteijn: hlo@iisg.nl. Aanmelding kan via email naar het secretariaat van het Landelijk Hofjesberaad: info@hofjesberaad.nl.

De conferentie is mogelijk gemaakt door subsidie vanuit het GIGA-project, een conferentiesubsidie van de KNAW, en bijdragen van de Stichting Landelijk Hofjesberaad, het Frans Loenenhofje, de Hofjes Codde en Van Beresteyn, het Rozenhofje, Hofje De Armen de Poth en de Koninklijke Haagse Woning vereniging van 1854.