Onderzoekt en verzamelt de geschiedenis van werk, werkenden en arbeidsverhoudingen wereldwijd

Liefdadigheid in de Gouden Eeuw

Het onderzoeksproject Giving in the Golden Age wordt in de jaren 2008-2012 door het IISG uitgevoerd. Uitvoering is mogelijk omdat NWO het project goedgekeurd heeft als programmatisch onderzoek en er 500.000 euro voor beschikbaar stelde.

De liefdadigheid van de Nederlandse Republiek was spreekwoordelijk. Buitenlanders kwamen de armenhuizen, weeshuizen, gasthuizen en andere liefdadige instellingen bewonderen. Historici zijn het met de toenmalige buitenlandse reizigers eens dat het hier een bijzondere prestatie betrof. Nergens in Europa, en waarschijnlijk nergens ter wereld, werd zoveel geld aan liefdadige instellingen gegeven als in de Republiek. De rijkdom van de Republiek was daarvoor een voorwaarde, maar voldoet niet als verklaring. In het programma Giving in the Golden Age zal het hele scala van giften onderzocht worden.

Meer informatie over het project en de resultaten is te vinden op de Engelse pagina.