Onderzoekt en verzamelt de geschiedenis van werk, werkenden en arbeidsverhoudingen wereldwijd

Glasfabrieken Leerdam

'Leerdam' en 'glas' horen bij elkaar, dat weet iedereen in Nederland. De geschiedschrijving over de glasfabricage echter is tot op heden vrij mager. In maart 2004 kreeg het IISG anderhalve meter archief met betrekking tot de glasnijverheid, een waardevolle aanvulling op de al bestaande kennis.
De glasindustrie werd gesticht in 1765 door lutherse immigranten uit Bohemen. In 1870 waren er 45 glasfabrikanten, die allen zelfstandig werkten. In 1872 ontstond een landelijke organisatie van glasfabrieken en in 1904 kwam een landelijke cao tot stand.

In een brief uit 1904 houdt Cornelis Voogd, een arts die gelieerd is aan de N.V. Glasfabriek Leerdam, een pleidooi voor een ziekenhuis. Hij legt uit dat zieken niet thuis verzorgd kunnen worden. 408 huishoudens in Leerdam, (met gemiddeld 4.7. personen) hebben slechts één enkele of twee kleine kamers tot hun beschikking. Bedden worden gedeeld, zodat 'de zieke met de gezonden in bed moeten blijven, of de gezonden bij andere gezinsleden worden ondergebracht of genoegen moeten nemen met een plek op de grond'. In sommige woningen is de WC in de zelfde ruimte en dit bederft de weinige frisse lucht die toch al in de woning komt. Dokter Voogd dacht de directie er met deze drie argumenten van te overtuigen dat het in hun eigen belang was een ziekenhuis in Leerdam op te richten. De fabriek had 600 werknemers.

Tekst overgenomen uit: On the Waterfront - nieuwsbrief van de Vrienden van het IISG Issue 9 (pdf, 780 Kb).