Onderzoekt en verzamelt de geschiedenis van werk, werkenden en arbeidsverhoudingen wereldwijd

Communistische Partij Soedan

Hizb al-Shuyu'i al-Sudani Collectie (1970-2003)

Het IISG kreeg onlangs een nieuwe collectie over Soedan: archief van de Communistische Partij Soedan (CPS), Bureau Cairo, 1970-2003, en van de Nationale Democratische Alliantie (NDA) 1990-2003.
Een groot deel van de collectie Bureau Cairo CPS gaat over de Soedanese studentenbeweging in Egypte, vooral in de jaren '70, toen er meer Soedanezen in Egypte studeerden dan in Soedan zelf.

De Nationale Democratische Alliantie werd als illegale organisatie opgericht in Khartoum in september 1989, drie maanden na ed militaire coup van generaal Omar-al-Bashir die het huidige regime van het Nationaal Islamitisch Front aan de macht bracht. De leiders van de NDA opereerden in ballingschap vanuit Cairo. De collectie bevat verschillende ondergrondse publicaties van de CPS, vakbonden, studenten- en jeugdbewegingen, vrouwenbeweging en beroepsorganisaties.
Er zijn ook acht schriften met het handgeschreven concept voor twee boeken van Mohamed Ibrahim Nuqqud, secretaris generaal van de CPS: Footnotes on Landownership, documents in Dar Fur, en Dialogue with Morowa.

The quarterly Grass Curtain is published in London by the Anaya Nya rebel movement, which has been fighting for independence from southern Sudan since 1955. Issue number 2 of Grass Curtain (volume 2 , october 1971), which was published shortly after the failed military coup of July 1971, sheds some light on the political developments in Sudan after the CPS was held responsible for the coup, and its leader Abdelkhaliq Mahgoub was hung.

Het kwartaalblad Grass Curtain wordt in Londen uitgegeven door de Anaya Nya beweging, die sinds 1955 voor onafhankelijkheid van Zuid-Soedan strijdt. Aflevering 2 (oktober 1971) belicht de politieke ontwikkelingen in Soedan kort na de mislukte militaire coup van juli 1971. De CPS werd verantwoordelijk gehouden en har leider Abdelkhaliq Mahgoub opgehangen.

Tekst overgenomen uit: On the Waterfront - nieuwsbrief van de Vrienden van het IISG Issue 9 (pdf, 780 Kb).