Onderzoekt en verzamelt de geschiedenis van werk, werkenden en arbeidsverhoudingen wereldwijd

Einde Somoza

24 januari 1978
Signatuur: 
BG D6/720

Op 24 januari 1978 begon in Nicaragua een nationale staking die het einde van dictator Somoza inluidde. Somoza had het aantal van zijn vijanden vergroot door de leider van de burgerlijke oppositie Pedro Chamorro te laten vermoorden. Niet alleen de arbeiders, maar ook de burgerij en de kerk keerden zich nu tegen hem. Door de staking en de onrust rond de begrafenis van Chamorro kwam een kettingreactie van opstandigheid op gang waarin het Sandinistische Nationale Bevrijdings Front de leidende rol op zich nam. De Sandinisten voerden al meer dan tien jaar een guerilla tegen Somoza vanuit de omringende landen. In juli 1979 slaagden ze erin Somoza te verdrijven.