Onderzoekt en verzamelt de geschiedenis van werk, werkenden en arbeidsverhoudingen wereldwijd

Banco di S. Spirito

7 januari 1786
Signatuur: 
034.202.034

De Banco di S. Spirito te Rome gaf op 7 januari 1786 papiergeld van verschillende waarden uit. De biljetten dragen het zegel van Pius VI, die paus was van 1775 tot 1799. Hij zette de financiële middelen van de kerkelijke staat in voor allerlei verbeteringen van de infrastructuur rond Rome, zoals drooglegging van de Pontijnse moerassen en uitdieping van de haven van Porto d'Anzio. Later, na overwonnen te zijn door Napoleon, moest hij veel van het kostbare kerkelijke kunstbezit afstaan en bovendien 15 miljoen frank aan herstelbetalingen opbrengen. Na de Franse bezetting van Rome werd Pius uit de stad weggevoerd, hij stierf in ballingschap.