Onderzoekt en verzamelt de geschiedenis van werk, werkenden en arbeidsverhoudingen wereldwijd

Asbest Levensgevaarlijk

1 juli 1978
Poster, 1981
Signatuur: 
BG D D3/809

Al in de jaren '30 kwam men tot de ontdekking dat asbest een veroorzaker was van 'stoflongen'. In de late jaren '60 was de wetenschap het erover eens dat asbest kankerverwekkende eigenschappen had. Op 1 juli 178 kwam de Nederlandse overheid met het Asbestbesluit. Het stelde grenzen aan het gebruik van asbest op de werkplek en verbood het gebruik van crocidoliet en het verspuiten van asbest. Het Productenbesluit Asbest van 2005  verbood het vervaardigen en invoeren van asbest. Helaas bleek het aantal slachtoffers van asbestkanker, een uitgesproken beroepsziekte, gestaag te groeien. Tussen 1969 en 1998 werden in Nederland 5526 asbestdoden geteld. 

Alfredo Menéndez-Navarro, The Art of Preventive Health and Safety in Europe (Brussel 2015) 42