Onderzoekt en verzamelt de geschiedenis van werk, werkenden en arbeidsverhoudingen wereldwijd

Solidariteit met Solidariność

19 november 1980
Solidariność
Signatuur: 
BG D17/603

In 1980 woonden en werkten minstens 20.000 Polen in Zweden. Zweden was een belangrijke handelspartner van Polen en er was ook uitwisseling op cultureel en politiek gebied. De Zweedse vakbondsfederatie LO steunde vanaf het prille begin het initiatief om een vrije vakbeweging, Solidariność, op te richten in de communistische staat. De voorzitter van de LO stuurde Solidariność een telex op 19 november 1980 om zijn instemming en voldoening over de successen van Solidariność te betuigen. Het Zweedse sociale model werd door de LO naar voren geschoven als prototype voor de Poolse vakbeweging die een nieuwe weg uit de economische en ideologische crisis zocht. Maar de Zweedse solidariteit en hulp waren niet altijd toegesneden op de wensen en noden van de Poolse partners, zoals Klaus Misgeld laat zien in A Complicated Solidarity. The Swedish Labour Movement and Solidariność (IISH Research Paper no 45, 2010).