Onderzoekt en verzamelt de geschiedenis van werk, werkenden en arbeidsverhoudingen wereldwijd

Klein Italië in Egypte

17 november 1869
"Het Suez Kanaal te Ismailia", c 1863, albumen print.
Signatuur: 
Library of Congress LC-DIG-ppmsca-04470

Hele contingenten Italiaanse arbeiders waren betrokken bij de aanleg van het Suez Kanaal, die op 17 november 1869 voltooid werd. Met deze Italiaanse immigranten deed het anarchisme zijn intrede in Egypte. Niet verwonderlijk, omdat Egypte traditioneel een toevluchtsoord was voor politieke vluchtelingen uit Italië en omdat Italianen als Errico Malatesta een doorslaggevende rol speelden in de internationale ontwikkeling van de anarchistische stroming. De combinatie van arbeid en politiek radicalisme werkte in Egypte heel krachtig uit. In de jaren '60 van de negentiende eeuw was de Società Operaio Italiana (Italiaanse Arbeiders Vereniging) in Alexandrië de eerste in een reeks Italiaanse arbeidersorganisaties. Vanaf 1876 werden officiële afdelingen van de Eerste Internationale opgericht in Alexandrië, Cairo, Port Said en Ismailia. Hoewel die overwegend Italiaans van samenstelling en karakter waren, zocht men wel degelijk aansluiting buiten de grenzen van de eigen gemeenschap.

Meer lezen? Anthony Gorman, 'The Anarchist Movement in Egypt 1860-1940' in: Anarchism and Syndicalism in the Colonial and Postcolonial World, 1870-1940 (Leiden 2010)