Onderzoekt en verzamelt de geschiedenis van werk, werkenden en arbeidsverhoudingen wereldwijd

Wereld Vrede Dag

21 september 1981
Poster uit Ierland, design Hector Cattolica,  1981
Signatuur: 
BG D15/820

Wereld Vrede Dag, een creatie van de VN uit 1981, wordt jaarlijks 'gevierd' op 21 september. In het spectrum van archieven en collecties van het IISG neemt de vredesbeweging een grote plaats in.

De massale aanwezigheid van archieven van de vredesbeweging is eenvoudig te verklaren vanuit de talrijke dwarsverbanden die van oudsher tussen arbeidersbeweging en vredesbeweging bestonden.

Antimilitarisme werd van oudsher gedragen door religieuze groeperingen als doopsgezinden en quakers. De arbeidersbeweging van de 19de en vroeg-20ste eeuw omarmde het antimilitarisme in een gezamenlijke strijd tegen imperialisme en kapitalisme. Sinds die tijd vormden zich telkens weer nieuwe vredesorganisaties op grond van conflicterende inzichten over geweld en geweldsmonopolie.

Naast archieven is er een rijke collectie van posters vanuit de vredesbeweging. Daarop wemelt het van de duiven en havikken.