Onderzoekt en verzamelt de geschiedenis van werk, werkenden en arbeidsverhoudingen wereldwijd

Pokkenvaccin

14 mei 1796
“Dr Jenner performing his first vaccination on James Phipps, a boy of age 8.” (painting by Ernest Board)
Signatuur: 
wikipedia

James Phipps, de zoon van een arme landarbeider, werd als eerste ingeënt tegen pokken door dr Jenner, uitvinder van de vaccinatie. Jenner spoot wat vocht in uit de pokken van een melkmeisje Sarah Nelmes, die bij het melken van een zieke koe besmet was. De kleine James werd wel ziek, maar niet erg, en dr Jenner concludeerde dat de proef geslaagd was

Nadien werd vaccinatie tegen pokken in heel Europa ingevoerd, maar er meldden zich ook veel tegenstanders. Medici beweerden dat er nu juist meer aan pokken gestorven werd dan voorheen, dat je er tuberculose van kreeg, of syphilis. Religieuzen meenden dat de mens niet op de wil van God vooruit mocht lopen. Weer anderen vonden dat vaccinatie de persoonlijke vrijheid en de integriteit van het lichaam aantast.
Al deze opvattingen doen nu weer opgeld in de social media.