Onderzoekt en verzamelt de geschiedenis van werk, werkenden en arbeidsverhoudingen wereldwijd

Vleesch noch visch

30 september 1894
Signatuur: 
BG H13/34

Op 30 september 1894 werd de Nederlandsche Vegetariërsbond opgericht met A. Verschoor als voorzitter. Verschoor had in Engeland de arts T.L. Allinson leren kennen, de uitvinder van het bekende gezondheidsbrood. Verschoor werd door hem geïnspireerd.

Hij publiceerde de brochure Een bond voor vegetariërs over vegetarisme op hygiënische en ethische gronden. Achterin was een invulformulier toegevoegd:

'De ondergeteekende verklaart gedurende ... jaar/maanden eene vegetarische voeding (bestaande uit producten uit het plantenrijk met of zonder toevoeging van eieren, melk, boter en kaas, doch met uitsluiting van alle vleesch, visch en gevogelte) te hebben gevolgd. [...]'