Onderzoekt en verzamelt de geschiedenis van werk, werkenden en arbeidsverhoudingen wereldwijd

Gesel van de Camorra

29 september 1901
Signatuur: 
BG B1/829

De Italiaanse crime fighter en socialist Enrico Ferri (1856-1929) stond bekend als 'De gesel van de Camorra'. Ferri was een van de grondleggers van de moderne criminologie. Hij verwierp rechtssystemen gebaseerd op vergelding en straf en pleitte voor preventieve misdaadbestrijding. Ferri was in de nazomer van 1901 in Nederland om een stel lezingen te geven op uitnodiging van zijn geestverwanten Floor en Mathilde Wibaut. Hij bedankte ze met een portretfoto gemaakt in Reggio Emilia en gedateerd Middelburg 29 september 1901.