Onderzoekt en verzamelt de geschiedenis van werk, werkenden en arbeidsverhoudingen wereldwijd

Socialisme in Indonesië

  1. De Indische Sociaal-Democratische Vereeniging, 1897-1917. Bronnenpublikatie. Bewerkt en ingeleid door F. Tichelman. [The social-democratic association of the Indies, 1897-1917. Source publication. Edited and wih an introduction by F. Tichelman] Dordrecht/Cinnaminson: Foris Publications, 1985. ISBN 90-6765-071-4, xxiii + 706 pp.
  2. A. Baars, H. Sneevliet, Het Proces Sneevliet 1917. Fotomechanische herdruk van de uitgave: Semarang 1918. Bewerkt en ingeleid door E. Schwidder en F. Tichelman.[ The Sneevliet trial, 1917. Photomechanical reprint of the edition: Semarang 1918. Edited and with an introduction by E. Schwidder and F. Tichelman.] Leiden: KITLV Uitgeverij, 1991. ISBN 90-6718-041-6, lxxvii + 447 pp.