Onderzoekt en verzamelt de geschiedenis van werk, werkenden en arbeidsverhoudingen wereldwijd

Migranten organisaties in Nederland

Door de tijd heen hebben migranten in Nederland duizenden organisaties opgericht om hun belangen te verdedigen, hun religieuze leven vorm te geven, hun maatschappelijke welzijn te verhogen, hun cultuur te beleven of om welke andere redenen dan ook. In de afgelopen tien jaar hebben CGM-leden in het kader van verschillende onderzoeksprojecten databases gemaakt. Deze zijn nu bij elkaar gebracht in de CGM database Migrantenorganisaties in Nederland. Deze organisaties zijn online doorzoekbaar.

>> Zoek in de database

De database vermeldt onder andere de naam van de organisaties en het land van herkomst, etniciteit en eventuele religie van de doelgroepen. Ook groepsspecifieke kenmerken als 'ouderen', 'jongeren' of 'vrouwen' zijn vermeld. Daarnaast kan gezocht worden op primaire doelstellingen zoals welzijn, sociaal-cultureel, belangenbehartiging, sport, cultuur enzovoorts.

Het onderzoek

De meeste van in deze database opgenomen organisaties zijn opgespoord door steekwoorden in te voeren in het digitale register van de Kamer van Koophandel. Het gehanteerde systeem bouwt voort op eerder onderzoek naar migrantenorganisaties door het IMES (Institute of Migration and Ethnic Studies) in Amsterdam. Daarnaast is uitgebreid gezocht op het world wide web. Tenslotte zijn de omvangrijke secundaire literatuur alsmede een groot aantal verenigingsbladen van migrantenorganisaties doorgenomen.

Van de ruim 6000 migrantenorganisaties die in deze database zijn opgenomen, bevindt tussen de 80 en 90 procent zich in de registers van de Kamers van Koophandel. De resterende twintig procent zijn meest kerken, informele organisaties en websites. Onder organisaties wordt in de context van deze database verstaan: groepen die het publieke domein betreden en zichzelf tot organisatie met een omschreven doelstelling verklaren.

In de CGM database zijn gegevens uit volgende bestaande databases geheel of gedeeltelijk opgenomen:

Naam databaseAuteurs/instellingPeriodeRecords
Indische Nederlanders en repatriantenMarga Alferink en Ulbe Bosma, IISG1945-2007338
MolukkersMarga Alferink en Ulbe Bosma1945-2007454
Italiaanse organisaties in NederlandMarthe Mulder, Universiteit Leiden2008102
Chinese organisaties in NederlandAnja van Heelsum, IMES2003225
Molukse organisaties in NederlandAnja van Heelsum, IMES2003369
Turkse organisaties in NederlandAnja van Heelsum en Jean Tillie, IMES19991125
Marokkaanse organisaties in NederlandAnja van Heelsum, IMES2001695
Vluchtelingenorganisaties in NederlandAnja van Heelsum, IMES2004631
Ghanese organisaties in AmsterdamMaria Berger, Anja van Heelsum, Meindert Fennema en Jean Tillie IMES199861
Surinaamse en Antilliaanse organisaties in AmsterdamMaria Berger, Annabel Feenstra, Anja van Heelsum, Jean Tillie en Meindert Fennema, IMES199843 Antilliaans, 91 Surinaams
Marokkaanse organisaties in AmsterdamFleur Alink, Maria Berger, Meindert Fennema en Jean Tillie1998106
Marokkaanse organisaties in Amsterdam, editie 2001Anja van Heelsum2001173
Turkse organisaties in AmsterdamJean Tillie en Meindert Fennema1997106
Turkse organisaties in Amsterdam, editie 2000Anja van Heelsum2000189
Surinaamse organisaties in AmsterdamFloris Vermeulen, IMES1960-2003397
Turkse organisaties in AmsterdamFloris Vermeulen, IMES1960-2003189
Turkse organisaties in BerlijnFloris Vermeulen, IMES1960-2003231
Marokkaanse organisaties in AmsterdamFloris Vermeulen, IMES1960-2006286
Deutsche Verein in die NiederlandenLeo Lucassen, Universiteit Leiden1894-19241471

Zonder de uitgebreide hulp van personen die actief zijn bij migrantenorganisaties was deze database niet tot stand gekomen. Niettemin kunnen fouten niet worden uitgesloten. Suggesties voor aanvullingen en verbeteringen worden zeer op prijs gesteld. U kunt deze sturen naar: migrantenorganisaties@iisg.nl.

Meer informatie ook op de  IISG collaboratory website.

Beknopte literatuurlijst

  • Baro, Jessica, Initiatieven van Surinamers in Nederland. Een bijdrage aan de Nederlandse samenleving (Bilthoven: Stichting Landelijke Federatie van Welzijnsorganisaties voor Surinamers, 1995)
  • Beets, Gijs, Corina Huisman, Evert van Imhoff .. [et al.], De demografische geschiedenis van de Indische Nederlanders (Den Haag : NIDI, 2002)
  • Bosma, Ulbe, Terug uit de koloniën, zestig jaar postkoloniale migranten en hun organisaties (Amsterdam: Bert Bakker, 2009)
  • Heelsum Anja van, en Eske Voorthuysen, Surinaamse organisaties in Nederland. Een netwerkanalyse (Amsterdam: Aksant, 2002)
  • Heelsum, Anja van, Migrantenorganisaties in Nederland, deel 1 Aantal en soort en ontwikkelingen en deel 2 Functioneren van de organisaties (Utrecht: Forum, 2004)
  • Jaarboek Minderheden. (Houten [etc.] : Bohn Stafleu Van Loghum Lelystad : Koninklijke Vermande, edities 1995 en 2005)
  • Lucassen, Leo (red.), Amsterdammer worden. Migranten, hun organisaties en inburgering, 1600-2000 (Amsterdam: Amsterdam University Press, 2004)
  • Steijlen, Fridus, RMS: van ideaal tot symbool; Moluks nationalisme in Nederland 1951-1994 (Amsterdam: Het Spinhuis, 1996)
  • Tillie, Jean, en Meindert Fennema, Turkse organisaties in Amsterdam (Amsterdam: Spinhuis)
  • Vermeulen, Floris The immigrant organizing process, Turkish organizations in Amsterdam and Berlin and Surinamese organizations in Amsterdam, 1960-2000 (Amsterdam: Amsterdam University Press, 2006)