Onderzoekt en verzamelt de geschiedenis van werk, werkenden en arbeidsverhoudingen wereldwijd

Vrouwen en de geboorte van het kapitalisme in West-Europa

Datum: 
20 november 2006
Locatie: 
Den Haag/Utrecht

Boekpresentatie

Op 20 november 2006 is 'Vrouwen en de geboorte van het kapitalisme in West-Europa door de auteurs Tine de Moor en Jan Luiten van Zanden aangeboden aan HKH Prinses Máxima op het Paleis Noordeinde in Den Haag.
Vervolgens werd het boek in het Academiegebouw te Utrecht voorgesteld. De organisatie van de bijeenkomst was in handen van Uitgeverij Boom.

Waar komt het moderne westerse huwelijk, gebaseerd op affectie en gelijkwaardigheid tussen man en vrouw vandaan? Waarom stond de wieg van de vrouwenemancipatie in West-Europa? En is het toeval dat het kapitalisme in hetzelfde gebied tot ontwikkeling kwam?

In het boek Vrouwen en de geboorte van het kapitalisme in West-Europa van Tine de Moor en Jan Luiten van Zanden wordt aangetoond dat er tussen 1200 en 1500 fundamentele veranderingen in de verhoudingen tussen mannen en vrouwen optraden, in het bijzonder in de landen rond de Noordzee. In het verhaal spelen ondermeer de ontwikkeling van de arbeidsmarkt, de Katholieke leer met betrekking tot het huwelijk en de Zwarte Dood van 1348 belangrijke rollen. Maar ook Romeo en Julia, het ontstaan van de begijnhoven en de heksenvervolging komen aan bod...