Onderzoekt en verzamelt de geschiedenis van werk, werkenden en arbeidsverhoudingen wereldwijd

Tijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis

Datum: 
30 maart 2004
Locatie: 
Amsterdam

Presentatie
Tijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis

Het nieuwe TSEG verenigt al het goede van zijn voorgangers (TvSG, Neha-Jaarboek en Neha-Bulletin). Het verschijnt vier keer per jaar, telt ongeveer 160 pagina’s per nummer en is peer-refereed.

Het programma weerspiegelt de overgang van drie tijdschriften naar één tijdschrift: Wantje Fritschy, Peter Scholliers en Boudien de Vries (oud-redactieleden van het TvSG en de Neha-publicaties) poneren een aantal prikkelende stellingen over de rol van het nieuwe tijdschrift binnen ons vakgebied. Martina De Moor zet daar als niet-redactielid een inspirerende visie naast.


Programma
Wantje Fritschy: The Wealth and Poverty of ESG
(Oud-redactielid NEHA-Bulletin, bijzonder hoogleraar geschiedenis van de Overheidsfinanciën en universitair hoofddocent ESG Vrije Universiteit Amsterdam).

Peter Scholliers, Sociale structuren en identiteit: mythen van de sociaal-economische geschiedenis.
(Oud-redactielid TvSG en NEHA-Bulletin, Universitair hoofddocent Vrije Universiteit Brussel, vakgroep geschiedenis).

Boudien de Vries: Nieuw Elan! Bundeling van krachten!
(Oud-redactielid TVSG, bestuurslid NEHA, universitair hoofddocent sociale en economische geschiedenis Universiteit van Amsterdam).

Martina De Moor: De schoenen van de historicus
(Universiteit Gent)