Onderzoekt en verzamelt de geschiedenis van werk, werkenden en arbeidsverhoudingen wereldwijd

Multatuli als Emancipator

Datum: 
21 september 2010 t/m 30 oktober 2010
Locatie: 
Amsterdam

Multatulitentoonstelling in IISG

De tentoonstelling toont een selectie van brieven, boeken, brochures, tijdschriften, politieke prenten en ander beeldmateriaal uit de collecties van het IISG en Persmuseum rond Edouard Douwes Dekker, bekend als Multatuli (1820-1887). Centraal staat een drietal thema's: vrije en onvrije arbeid, de positie van de vrouw en de receptie in de pers van het werk van Multatuli, in het bijzonder van de 150 jaar geleden verschenen Max Havelaar.

Multatuli was voor velen een inspiratiebron. Zo werkten zijn opvattingen door in het streven naar emancipatie van de arbeidende klasse en van de vrouw. Henriëtte Roland Holst (1869-1952), dichteres en socialiste, las als dertienjarig meisje Max Havelaar en kende vele passages uit de 'Toespraak tot de Hoofden van Labak' en het 'Lied van Saïdja en Adinda' vrijwel uit het hoofd. 'Ik herlas den Max Havelaar', zo luidt de titel van artikel dat Roland Holst in De Vrije Katheder van februari 1947 schreef. Het manuscript van haar artikel is op deze expostitie te zien.

De tentoonstelling stelt niet alleen de schrijver Multatuli centraal, maar ook de persoon komt aan bod. Multatuli zocht zijn ontspanning in het beoefenen van correspondentieschaak, waar zijn voorkeur naar uitging, boven 'het spel uit de hand'. De 'schaakcorrespondentie' van Multatuli met zijn vriend Derk R. Mansholt is tentoongesteld.

Bekijk de folder (.pdf) met een overzicht van tentoongestelde documenten.