Onderzoekt en verzamelt de geschiedenis van werk, werkenden en arbeidsverhoudingen wereldwijd

Multatuli als emancipator

Datum: 
30 oktober 2010
Locatie: 
Amsterdam

Symposium, boekpresentatie en de finissage van een kleine tentoonstelling met Multatuliana uit de collecties van het Persmuseum en het IISG.

Het programma van het symposium:
Dennis Bos: Welkom en inleiding
Ulbe Bosma: Multatuli en het debat over vrije arbeid versus cultuurstelsel
Jean Gelman Taylor: Multatuli en Kartini
Dik van der Meulen en Tom Böhm (duopresentatie): de receptie van (het werk van) Multatuli

Boekpresentatie en aanbieding van het eerste exemplaar van de bundel De minotaurus onzer zeden. Multatuli als heraut van het feminisme
Myriam Everard en Ulla Jansz (red.)
ISBN 978 90 5260 376 6
‘Minotaurus! ’t Is ’n veelslachtig wezen met ’n muil als een statenbybel, en ’n reusachtige breikous tot achterlyf dat uitloopt in ’n borduurnaald.’
Tegen dit monster, symbool voor de christelijke zeden en gewoonten van zijn tijd, nam Multatuli het hartstochtelijk op. Ten behoeve van vrouwen, want aan de ‘minotaurus onzer zeden’ werden alleen vrouwen geofferd. En tot aansporing van vrouwen, want vrouwen moesten het monster vooral ook zelf te lijf gaan. Tijdens Multatuli’s leven, maar ook nog lang nadien, zijn er vrouwen en mannen geweest die zijn ideeën daadwerkelijk als aansporing hebben gelezen. In de strijd van Multatuliaanse feministen als Marie Anderson, Mina Kruseman, Jan Versluys, Titia van der Tuuk, Ferdinand Domela Nieuwenhuis, Wilhelmina Drucker, Raden Adjeng Kartini en Carel Victor Gerritsen is menige statenbijbel en borduurnaald gesneuveld. Maar daar kwamen wel meer rechten en grotere autonomie van vrouwen voor in de plaats!
De bundel bevat bijdragen vanTom Böhm, Marianne Braun, Myriam Everard, Tristan Haan, Ulla Jansz, Annet Mooij, Jean Gelman Taylor en Inge de Wilde

Participanten

Tom Böhm is neerlandicus en vice-voorzitter van het Multatuli-Genootschap. Op verschillende podia en momenten hield hij de afgelopen tien jaar voordrachten over Multatuli en diens werk. Van zijn hand verschenen in het tijdschrift Over Multatuli meerdere studies onder andere over Multatuli, de sociale kwestie en het socialisme en over diens activiteiten als journalist ('Mainzer Beobachter'). Eerdere studie-onderwerpen waren onder meer de invloed van Max Havelaar op de productie en receptie van 'Indische literatuur'. Voorts is Böhm nauw betrokken bij het reilen en zeilen van het Multatuli Museum .

Ulbe Bosma promoveerde in 1995 op een proefschrift over de Indische journalist Karel Zaalberg. Hij publiceerde een aantal boeken en een groot aantal artikelen over Nederlands-Indië, koloniale migratiestromen en plantagesamenlevingen. Zijn meest recente boeken zijn Terug uit de Koloniën (2009) en Indiëgangers (2010), beide verschenen bij uitgeverij Bert Bakker.
Jean Gelman Taylor doceert geschiedenis, in het bijzonder de geschiedenis van Indonesië, aan de Universiteit van New South Wales in Sydney (Australië). Ze doet onderzoek naar de sociale geschiedenis van het kolonialisme, meer in het bijzonder naar de verhouding tussen Europeanen en Aziaten in voormalig Nederlands-Indië. Momenteel houdt ze zich bezig met de transfer en het gebruik van technologie in Indonesië aan het eind van de negentiende en het begin van de twintigste eeuw. Recentelijk publiceerde zij Indonesia. Peoples and histories (2003), eerder The social world of Batavia (1983), dat onlangs (2009) een tweede druk beleefde en vertaald werd als Smeltkroes Batavia (1988) en Kehidupan sosial di Batavia (2009). Voorts publiceerde zij onder andere over Kartini, over kleding en identiteit, en over Atjehse geschiedverhalen. Haar onderzoek naar het leven van Nederlandse vrouwen in Kaapstad, Malakka en Batavia in de zeventiende en achttiende eeuw verscheen in 2007 als 'Painted ladies of the VOC' in de South African historical journal.

Dik van der Meulen promoveerde in 2002 op een biografie van Multatuli. Hij publiceerde over Mexicaanse Maya's en de Nederlandse natuur. Momenteel werkt hij aan een levensbeschrijving van koning Willem III.