Onderzoekt en verzamelt de geschiedenis van werk, werkenden en arbeidsverhoudingen wereldwijd

Lied uit den Vreemde - Gurbet türküsü

Datum: 
23 december 2004
Locatie: 
The Hague

Op 23 december 2004 werd het boek Lied uit den Vreemde - Gurbet türküsü. Brieven en foto's van Turkse migranten 1964-1975 gepresenteerd naar aanleiding van de veertigste verjaardag van het Wervingsverdrag tussen Nederland en Turkije.

De organisatie van deze middag was in handen van IOT - de Stichting Inspraakorgaan Turken in Nederland.

Programma:
Korte inleiding door Prof. dr. Jan Lucassen
Het aanbieden van het boek door de voorzitter van het IOT, de heer Sabri Kenan Bağcı, aan de minister en aan de schenkers van het materiaal.
Dankwoord van minister Verdonk
Dankwoord namens de schenkers door İsmail Polat

Van de omslag van het boek:
Veertig jaar geleden, in 1964, sloten Nederland en Turkije een wervingsverdrag. Dat verdrag stelde Nederlandse bedrijven in staat Turkse werknemers aan te trekken. Toen spraken we nog van 'gastarbeiders', nu van 'de eerste generatie'. Dit boek geeft hun ervaringen weer, in woorden, maar vooral in beelden. Unieke documenten en nooit eerder gepubliceerde foto's brengen de herinneringen tot leven van deze mannen en vrouwen. Het waren gewone mensen. Ze kwamen van het Turkse platteland en ook uit de steden. Hier vindt u hun verwachtingen en hun dromen, hun blijdschap en hun teleurstellingen. Ze zijn vastgelegd voor Nederlanders en voor Turkse Nederlanders: de nakomelingen van de gastarbeiders.

Auteurs van het boek: Erhan Tuskan en Jaap Vogel