Onderzoekt en verzamelt de geschiedenis van werk, werkenden en arbeidsverhoudingen wereldwijd

De Verklarende Kracht van Gender

Datum: 
2 december 2004
Locatie: 
Amsterdam

De verklarende kracht van gender
Mannelijke historici aan het woord

Discussiemiddag

Decennia geleden vond de introductie plaats van gender als analytische categorie. De integratie ervan in de Nederlandse geschiedwetenschap lijkt tot op heden echter beperkt. Veel buitenlandse historici van diverse pluimage hanteren in hun werk ogenschijnlijk veel vaker het genderperspectief. Loopt Nederland achter, of is dit beeld te pessimistisch en heeft de genderbenadering ook hier inmiddels zijn weg gevonden naar de 'mainstream'? Tijd om drie hoogleraren uit belangrijke historische disciplines te vragen naar de verklarende kracht van gender in hun vakgebied.

Programma

Opening - prof. dr. Marcel van der Linden

Prof. dr. Jan Luiten van Zanden
Maakt het uit of vrouwen macht hebben? Het Europese huwelijkspatroon, 'girlpower' en 'the great divergence' in de vroeg-moderne periode.
Prof dr. Hans Blom
Godsdienst: een vrouwenzaak? Van vrouwengeschiedenis naar genderanalyse. 
Prof. dr. Willem Frijhoff
Is cultuur mannelijk, vrouwelijk, of onzijdig?
Open discussie met de zaal en de sprekers
Voorzitster drs. Elise van Nederveen Meerkerk
Slot
dr. Ariadne Schmidt