Onderzoekt en verzamelt de geschiedenis van werk, werkenden en arbeidsverhoudingen wereldwijd

Congres: De toekomst van Migrantenorganisaties

Datum: 
14 december 2014
Locatie: 
De Meervaart, Amsterdam

Met: Simone Kukenheim, Leo Lucassen en Nadia Moussaid

Het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis en de HITB (Turkse Arbeidersvereniging in Nederland) organiseren op 14 december een congres over 50 jaar Wervingsovereenkomst Nederland-Turkije/40 jaar Migrantenorganisaties.

Tijdens dit congres wordt teruggekeken op de geschiedenis van (arbeids)migratie naar Nederland vanuit Zuid-Europa, Marokko, Turkije, Suriname en de Antillen. Ook is er speciale aandacht voor migrantenorganisaties en hun rol in het integratieproces.

De afsluitende paneldiscussie zal gaan over de vraag of het afschaffen van het wettelijk overleg minderheden het integratieproces bevordert of juist vertraagt

Locatie: de Meervaart, Meer en Vaart 300, 1068 LE Amsterdam

Programma

13.00-13.30: Inloop

  • Opening: Prof dr. Leo Lucassen, Directeur onderzoek IISG
  • Welkomstwoord Simone Kukenheim, wethouder Onderwijs, Jeugd en Diversiteit Amsterdam
  • Lezing prof. dr Leo Lucassen: ‘Hoe het uiteindelijk heel anders liep: vijftig jaar arbeidsmigratie in Nederland’
  • Lezing prof. dr Rinus Penninx: ‘Tussen scylla en charibdis: migrantenorganisaties in Nederland
  • Reactie door Zihni Özdil, promovendus Erasmus Universiteit Rotterdam

15.00-15.30: Pauze


15.30-17.00: Paneldiscussie onder leiding van Nadia Moussaid met:

- Ibrahim Görmez
- Emre Ünver
- Abdou Menebhi
- Lucia Lameiro
- Hannah Belliot


17.00-18.30: Borrel

U bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. Graag aanmelden via info@htib.nl

Voor persvragen kunt u contact opnemen met de afdeling communicatie van het IISG.